Økonomi og vækst

En finanslov med klare prioriteter

Foto: Colourbox

"Stramme rammer – klare prioriteter"

Sådan lyder titlen på regeringens finanslovforslag for 2016, som vi har præsenteret i dag. Og titlen er ikke tilfældig. For vi er en regering, der tør prioritere og tør skære igennem for at sikre økonomisk ansvarlighed. Vi siger åbent, at der er noget vi hellere vil frem for noget andet.
 
For nylig viste regeringens kasseeftersyn desværre, at der var færre penge i statskassen, end Socialdemokraterne og Radikale har påstået. Alene til næste år mangler der 3 mia. kr., hvis vi skal leve op til budgetlovens underskudsgrænse. Det stiller store krav, og derfor er der kun råd til at prioritere nyt, såfremt vi kan finde pengene andre steder. Heldigvis har regeringen modet til at prioritere.
 
Vi vil styrke kernevelfærden. Det gælder især sundheds- og ældreområdet, som vi vil styrke med 2,4 mia. kr. i 2016. Pengene skal bl.a. gå til ny medicin, bedre forhold for ældre medicinske patienter samt til at sikre en hurtigere udredning og behandling. Det er uværdigt, at ældre patienter ryger ind og ud af hospitalerne eller placeres i en hospitalsseng på gangen.
 
Vi vil give de danske virksomheder bedre vilkår med en erhvervspakke på 2,4 mia. kr. Afgifter skal lettes, så det bliver nemmere at drive virksomhed, så vi kan få skabt flere private arbejdspladser. Vi vil afskaffe NOx-afgiften, vi vil afskaffe reklameafgiften, og samtidig viderefører vi BoligJob-ordningen, der sikrer danske arbejdspladser.
 
Og vi vil sikre, at opsvinget også kommer landdistrikterne til gavn. Det skal være attraktivt at bo og arbejde i yderområder. Ved at liberalisere planloven og samtidig forbedre landbrugets rammevilkår vil vi skabe vækst i hele Danmark.
 
Det koster. Og derfor må vi også tilpasse indsatsen på andre områder for at finansiere vores prioriteter. Det betyder, at vi f.eks. skal bruge mindre på udviklingsbistand, forskning og kultur. Det vil møde stærk modstand, som alle forandringer altid gør. Men det er udtryk for, at regeringen har modet og viljen til at sige, at noget er vigtigere end andet, selv om det altid er sjovere at påstå, at man har råd til det hele.  
 
Om kort tid går forhandlingerne om vores finanslovsudspil i gang. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet.