Dystre udsigter, men vi skal igen mod et rigere og friere Danmark

Venstres 2030-plan

Udfordrende tider for Danmark og danskernes økonomi

Danmark er i dag et økonomisk solidt og velstående land. Det bygger på årtiers ansvarlig økonomisk politik. Det er dygtige og hårdtarbejdende danskere og danske virksomheder, der har sikret det økonomiske grundlag for et stærkt velfærdssamfund til gavn for alle danskere. Et velfærdssamfund, der sikrer frihed og muligheder for danskerne.

Men vi står overfor en ny økonomisk tid. Efter mange år med vækst og fremgang, er der mørke skyer i horisonten. Og det sker lige efter, at regeringen i tre år ikke politisk har gjort Danmark nævneværdigt rigere.

Vi står nu i en tid, hvor de fleste økonomiske indikatorer peger i negativ retning. Økonomien er stram for mange danske familier og virksomheder. For at kunne afværge de værste scenarier og sikre fremtidens velfærdssamfund skal vi sikre en ansvarlig økonomisk styring.

 

Hent den samlede 2030-plan

Venstre har lavet en gennemarbejdet og omfattende 2030-plan. Du kan hente hele planen her.

 
Klare økonomiske faresignaler

Inflationen er rekordhøj. Mange danskere har aldrig oplevet prisstigninger så høje som nu. For en børnefamilie koster det op mod 40.000 kr. ekstra at opretholde samme forbrug som sidste år. Og for de fleste danskere er reallønnen på tilbagetog for første gang i mange år. Det er en ny virkelighed, hvor der er råd til mindre for de samme penge. Tænk bare på de voldsomme prisstigninger på el, gas og varme.

Samtidig ser vi, at boligsalget stagnerer, beskæftigelsen falder, og arbejdsløsheden er begyndt at stige. Det bidrager til usikkerheden for mange danskere. Renten har det seneste år taget et markant hop opad og er måske på vej mod flere stigninger, som vi ser det i udlandet. Det påvirker danskernes mulighed for at etablere sig på boligmarkedet, og det påvirker boligejernes omkostninger ved at have bolig. Og det påvirker i særdeleshed virksomheders mulighed for at finansiere deres investeringer.

Både forbrugere og virksomheder er klare i mælet, når de skal vurdere tilliden til den nuværende og fremtidige økonomiske situation. De er rekordpessimistiske. Det skal vi tage alvorligt. Det er et nødråb om mere ansvarlig økonomisk styring og en klar retning, frem for den nuværende regerings mange pludselige, bureaukratiske og dybt indgribende økonomiske tiltag. Regeringen har samtidig lavet over 40 skatte- eller afgiftsforøgelser for over 10 mia. kr., hvilket også belaster danskernes økonomi.

Optimismen er fuldstændigt forsvundet for de danske forbrugere. De er berettiget bekymrede for både egen og Danmarks økonomi. Forbrugertilliden er på nuværende tidspunkt på et historisk lavpunkt, og forbrugernes humør er helt på frysepunktet. De historisk høje prisstigninger gør ondt på danskernes pengepung og giver meget store panderynker rundt om køkkenbordene i de danske hjem.

Forbrugertillidsindikatoren - Forbrugerne med historisk hård vurdering af den økonomiske situation
Fortsat mangel på arbejdskraft og demografiske udfordringer truer forude

Danske virksomheder og velfærdsinstitutioner har længe meldt om stor mangel på arbejdskraft. Det presser virksomheder såvel som den offentlige sektor. Og det går ud over os alle. Manglen på arbejdskraft betyder nemlig, at vi skal bekymre os, om man tidsnok kan få behandling på hospitalet, om man kan hyre en medarbejder ind til kontoret, eller om der er fagfolk til at grave fjernvarme ned i stedet for naturgas. Flere steder i den offentlige sektor betyder manglende arbejdskraft og tung organisering, at der slet ikke leveres den velfærd, som danskerne fortjener.

Det presser samtidig lønningerne og puster yderligere til inflationen. Nationalbanken har meget klart meldt ud, at der er en reel risiko for en løn-pris-spiral, der vil trække inflationen i langdrag til skade for danskernes økonomi. Det vil derfor være aldeles uansvarligt, hvis man fra politisk side puster til lønforventningerne.

Vi har brug for arbejdskraft til den grønne omstilling, til dansk erhvervsliv i øvrigt og til at sikre den offentlige kernevelfærd.

Samtidig betyder den demografiske udvikling, at det i de kommende år for alvor vil kunne mærkes, at antallet af ældre vokser hurtigere end arbejdsstyrken. Det er positivt, at der kommer flere ældre, men det vil presse den offentlige økonomi.

Det er en kendt udfordring, og dansk økonomi er rustet til at stå i mod. Men kun hvis der føres en ansvarlig økonomisk politik.

Klimahandling

Og med klimaforandringerne, som er vores tids største globale udfordring, så har vi et verdensomspændende problem, som skal løses.

I Venstre tror vi på, at det ikke blot er det rigtige at gå forrest – det kan også betale sig. Det kræver, at vi er klar til at prioritere omstillingen, så vi ikke skubber dansk produktion og dermed arbejdspladser ud af landet. Vi skal i stedet omstille os via en markedsdrevet og økonomisk bæredygtig grøn omstilling, så vi sikrer reelle klimareduktioner, mens vi fortsat bliver mere velstående.

Venstre fik som et vigtigt skridt hen imod en markedsdrevet grøn omstilling, sikret en ambitiøs grøn skattereform i juni 2022. Den gør, at udlederen betaler og sikrer samtidig afgørende klimahandling, uden at skatterne stiger samlet set. Det er det største enkeltstående bidrag til klimamålet i 2030. Der venter flere ambitiøse beslutninger forude. Den grønne omstilling kommer med en pris, og derfor er det afgørende, at vi er klar til at træffe markante beslutninger og investere i den grønne omstilling.

Venstres seks mærkesager og prioriteter i 2030-planen

Med Venstres 2030-plan fremlægger vi vores bud på, hvordan vi sikrer et stærkt velfærdssamfund i fortsat økonomisk vækst. Hvor virksomhederne er konkurrencedygtige, og hvor der fortsat investeres i et stærkt velfærdssamfund, i Danmarks sikkerhed og i den grønne omstilling.

I Venstres 2030-plan er den samlede økonomiske ramme på 70,1 mia. kr. Det bygger på det økonomiske råderum på 45,5 mia. kr. frem mod 2030 samt det grønne råderum på 2,5 mia. kr. i 2030. Derudover anviser vi tiltag, der øger det økonomiske råderum med 13,1 mia. kr. i 2030. Og vi anviser vejen til et yderligere finansieringspotentiale på 9 mia. kr. i 2030.

Med konkrete og realistiske initiativer anviser vi, hvordan vi kan øge arbejdsudbuddet med mere end 15.000 fuldtidspersoner i 2030, og vi kommer – i modsætning til regeringen – med konkrete bud på, hvordan man kan nå det yderligere arbejdsudbudspotentiale på mere end 40.000 fuldtidspersoner, som regeringen nævner i sin 2030-plan.

Når det lægges sammen med den ventede beskæftigelsesfremgang på 29.000 personer frem mod 2030, giver Venstres 2030-plan mulighed for en samlet strukturel beskæftigelsesfremgang på næsten 85.000 fuldtidspersoner fra 2022 til 2030. En del af dette skyldes tidligere tiders beslutninger, en del bunder i, at vores konkrete ambitioner på arbejdsudbud på mere end 15.000 personer er dobbelt så store som regeringens og kan tilvejebringes gennem konkrete tiltag, der præsenteres med denne plan, og så er der yderligere potentialer på omkring 40.000 personer.

Vi gør altså Danmark rigere og får flere med i det arbejdende fællesskab. Det skal holdes op i mod, at den socialdemokratiske regering kun har hævet arbejdsudbuddet med 1.700 personer i indeværende regeringsperiode, og de har præsenteret en ambition om at hæve arbejdsudbuddet med yderligere 7.450 personer frem mod 2030.

Når regeringen kun er lykkedes med at hæve arbejdsudbuddet med 1.700 personer, skyldes det blandt andet en række aftaler med en direkte negativ virkning på arbejdsudbuddet. Venstre er ikke med i aftalen om tidlig pension, men har garanteret, at den ikke rulles tilbage efter et valg.22 I denne 2030-plan prioriteres finansiering til at håndtere det endnu ikke vedtagne finansieringselement i aftalen, så vi ikke gør skaden større.

I en ny borgerlig-liberal regering vil der blive oprettet et reformudvalg med statsministeren for bordenden. For reformudvalget vil det være en bindende opgave at iværksætte yderligere reformtiltag, der kan bidrage til at gøre Danmark rigere og få flere med i det arbejdende fællesskab.

Det muliggør nemlig, at vi kan prioritere nye investeringer i klima og sundhed, ligesom vi kan prioritere skattelettelser, som skal gøre det mere attraktivt at arbejde.

Den økonomiske ramme - Venstres 2030-plan

Se hele planen

Læs mere om de konkrete prioriteter i Venstres 2030-plan som du kan hente her.

Ambitiøst og realistisk løft af arbejdsudbuddet

Venstres 2030-plan er udtryk for økonomisk ansvarlighed. Vi viser krone for krone, hvordan der skabes mulighed for at investere i et stærkt velfærdssamfund og et fortsat rigere, grønnere og stærkere Danmark. Og vi peger endda til nye potentialer, som kan indfries politisk i de kommende år.

Ambitiøst og realistisk løft af arbejdsudbuddet

Venstre har en klar ambition om at hæve den strukturelle beskæftigelse i de kommende år. Med konkrete og realistiske tiltag viser vi vores bud på, hvordan vi kan tilvejebringe et øget arbejdsudbud på mere end 15.000 fuldtidspersoner.

Til sammenligning er den socialdemokratiske regering siden regeringsskiftet kun lykkedes med at øge den strukturelle beskæftigelse med 1.700 personer. Det viser mangel på ansvar for Danmarks fremtidige velstand. Det viser en socialdemokratisk regering, der fuldstændig har glemt at passe på fremtidens Danmark.

Nedenfor fremgår en oversigt over konkrete elementer i Venstres 2030-plan, som bidrager til at øge den strukturelle beskæftigelse. Regeringen har fremlagt planer om, at øge arbejdsudbuddet med 7.450 personer – det synes Venstre er uambitiøst, og vores plan sigter efter at øge den strukturelle beskæftigelse med mere end det dobbelte.

Det gavner den enkelte arbejdstager, og det gavner vores fælles økonomi.

Anm. Tabellen viser initiativer, der bidrager til at øge den strukturelle beskæftigelse. Det bemærkes, at Venstre også vil tilbagerulle regeringens kontanthjælpsreform, hvilket giver en mindre negativ arbejdsudbudseffekt, som medregnes i den ovenfor anførte total.

Økonomi

Venstre fremlægger en reel og troværdig økonomisk plan, som er fuldt finansieret. Nedenfor fremgår Venstres forslag til finansiering.

Hent den samlede 2030-plan

Venstre har lavet en gennemarbejdet og omfattende 2030-plan. Du kan hente hele planen her.