Udviklingspolitik

udviklingspolitik, FNs-17-verdensmål, fattigdom, sult, sundhed, trivsel, uddannelse, ligestilling, rent-vand, bæredygtighed, økonomi, infrastruktur, klima

 

Venstre ønsker at sikre, at Danmark også i fremtiden er helt i front på udviklingsområdet. 

Danmark tager ansvar. Vi er ét af kun en håndfuld lande i verden, som lever op til FN’s målsætning om at bruge 0,7 pct. af BNI på udvikling. Den position skal vi fastholde og udbygge.

Vi ønsker, at vi gennem vores udviklingspolitik presser på for at skabe håb om en bedre fremtid – for alle. Derfor skal vi investere målrettet og klogt. Vi skal have en klar retning for udviklingspolitikken.  

Da Venstre sidst havde regeringsansvaret, stod vi i spidsen for at få vedtaget en udviklingspolitisk strategi, der sætter en retning for, hvordan vi følger op på FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling af verden.  

Den strategi skal vi bygge videre på. Vi skal presse på for, at Danmark fortsat løfter vores del af ansvar, så vi kan sikre en verden, som er i balance. En verden uden ekstra fattigdom. En verden, hvor der skabes udvikling og vækst. Og hvor det sker i respekt for, at vi skal have en bæredygtig planet.