Venstres udviklingspolitik har til formål at sikre, at Danmark skaber håb om en bedre fremtid - for alle.

Hvad er Venstres udviklingspolitik?

Danmark tager ansvar

Udviklingspolitik har stor betydning for verdens fremtid. Venstre ønsker at sikre, at Danmark også i fremtiden er helt i front på udviklingsområdet. 

Danmark tager ansvar. Vi er ét af kun en håndfuld lande i verden, som lever op til FN’s målsætning om at bruge 0,7 pct. af BNI på udviklingsbistand. Den position skal vi fastholde.

Vi ønsker, at vi gennem vores udviklingspolitik presser på for at skabe håb om en bedre fremtid – for alle. Derfor skal vi investere målrettet og klogt. Vi skal have en klar retning for udviklingspolitikken.  

Venstre støtter FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling af verden.  Vi skal presse på for, at Danmark fortsat løfter vores del af ansvaret, så vi kan sikre en verden i balance. En verden uden ekstra fattigdom. En verden, hvor der skabes udvikling og vækst. Og hvor det sker i respekt for, at vi skal have en bæredygtig planet.

 

Enig med Venstres udviklingspolitik?