retspolitik

politi

Venstre ønsker et veluddannet og dynamisk politi, der har de ressourcer, der skal til for at sikre et trygt Danmark. Det skal bl.a. ske gennem mere synligt politi.

Venstre vægter den lokale forankring og det kriminalpræventive arbejde i nærområderne højt. Der skal fastsættes klare mål for politiets ydelser over for borgerne.

Resultaterne – herunder borgernes tilfredshed – skal løbende måles. Til støtte for den størst mulige opklaringsprocent og bedst mulige service skal politiet altid arbejde med den mest moderne teknologi og det mest effektive udstyr, ligesom det internationale politisamarbejde skal fastholdes og udbygges.

den kriminelle lavalder

Ungdomskriminaliteten har været faldende siden 2006, men der er stadig problemer med den hårde kerne af unge kriminelle, hvor det nuværende system, der tager sig af unge kriminelle, må give op. Venstre bakker derfor op om et ungdomskriminalitetsnævn, der sikrer den fornødne balance mellem den konsekvens og den hjælp, som et ungt menneske skal mærke for at komme ud af en kriminel løbebane.

Der skal være mulighed for at skræddersy sanktionen, så den er mest effektiv i den konkrete sag - også selvom den pågældende er under 15 år. 

hvordan skal vi straffe forbrydelser?

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt, og sanktionerne skal være mærkbare. Det er afgørende i forhold til at sikre tilliden mellem borgerne ved at skabe en sikkerhed for, at samfundet tager forbrydelser alvorligt og møder dem med en passende reaktion. Det bør hele tiden overvejes, om straffen for personfarlig kriminalitet er rimelig i forhold til straffen for økonomisk kriminalitet.

Den enkelte sanktion skal afmåles i forhold til forbrydelsens art og grovhed og den dømte - både i forhold til valg af strafform og længden samt deltagelse i f.eks. afvænnings- eller rehabiliteringsprogrammer.

For personer, der er idømt en ubetinget fængselsstraf, er det afgørende, at der skal være konsekvens i afsoningen. Det skal være en straf at sidde i fængsel. 

overvågning

Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet kan opnås med mange redskaber – herunder videoovervågning. Venstre støtter brugen af videoovervågning på særligt udsatte steder, men anerkender, at øget brug af overvågning kan være et unødvendigt indgreb i borgernes rettigheder. Derfor er det vigtigt, at retssikkerheden altid har en central plads i overvejelser om de regler, der skal gælde for overvågning, i takt med at teknologien bliver mere avanceret.