Venstres pensionspolitik

Et stærkt pensionssystem - også for nedslidte danskere 

Vi har et stærkt pensionssystem i Danmark. Det system skal vi værne om.

For vi skylder vores ældre, at de kan få en værdig alderdom – uanset om de selv har sparet op til deres alderdom eller ej. Venstre ønsker derfor at opretholde folkepensionen, så folkepensionen fortsat er et tilbud til alle, uanset hvem man er.

Men det skal også være attraktivt at spare op til sin egen alderdom. Derfor har vi bl.a. lettet skatterne på pensionsindbetaling, da vi havde regeringsansvaret fra 2015-2019. Det sikrer, at det bedre kan betale sig for lavtlønnede danskere at spare op til pensionen. Og den nuværende regering har sikret afskaffelse af en række modregningsregler for folkepensionister, så det også kan betale sig at arbejde efter, man har rundet folkepensionsalderen. 

Danskerne lever i dag i længere tid, og de lever længere med et godt helbred. Det er glædeligt. I takt med at vi lever længere, er der også brug for, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet. Det har vi brug for, hvis vi også i fremtiden skal have råd til vores fælles velfærd og den grønne omstilling.

Derfor har Venstre stået i spidsen for gradvist at hæve tilbagetrækningsalderen, så den følger udviklingen i danskernes levealder. På den måde sikrer vi, at danskernes tilbagetrækningsalder stiger, i takt med at levealderen stiger. Det, mener vi, er rimeligt. Og det giver os råd til at investere i vores kernevelfærd.

Men vi mener også, at vi skal diskutere, om vi på den lange bane kan gøre tilbagetrækningssystemet mere fleksibelt.

Vi skal sikre, at hvis man ikke kan arbejde mere, skal det være muligt at trække sig tilbage. Den nuværende regering vil fremtidssikre tilbagetrækningsordningerne ved at sammenlægge retten til tidlig pension og seniorpension, til en ny og bedre ordning.