Venstres ønsker at realisere en mere moderne offentlig sektor.

den offentlige sektor

en moderne offentlig sektor

En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Den skal være velfungerende og samtidig være en spændende arbejdsplads for medarbejderne. Vi skal turde tro på fagligheden hos de offentligt ansatte og sikre fortsat fornyelse af den offentlige sektor. Det betyder også, at vi skal give mere frihed til offentligt ansatte, så de har mere tid til at yde den nære velfærd og bruger mindre tid på bureaukrati.

Venstre ønsker at fremme konkurrenceudsættelse og offentlig-privat partnerskab, således at vi sikrer, at skatteydernes penge bruges bedst muligt.

Velfærdssystemet skal være indrettet, sådan at borgerne har den størst mulige valgfrihed. Venstre vil forene social tryghed med størst mulig frihed og selvstændighed for det enkelte menneske. De offentlige serviceopgaver – såsom sygehuse, børnepasning, ældrepleje m.m. – skal fortsat moderniseres på grundlag af princippet om frit valg for borgerne mellem offentlige og private serviceleverandører. Frit valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst. Frit valg skal samtidig fremme udviklingen af bedre serviceydelser gennem konkurrence.

 

Mere frit valg og udbud i den offentlige sektor.


mere frit valg og udbud i den offentlige sektor

Frit valg og brug af private aktører er sund fornuft – ikke ideologi. Det handler ikke om at privatisere velfærden gennem en privatisering af den offentlige sektor, men om at sikre borgerne reel indflydelse og den bedste service. Ved at udsætte offentlige opgaver for konkurrence højnes kvaliteten, og servicen forbedres. Derudover sikrer frit valg, at borgerne kan vælge på baggrund af personlige præferencer frem for at være påtvunget forudbestemte løsninger i metermål. Brugen af private aktører er derfor udtryk for sund fornuft.

Venstre værner om danskernes ret til frit valg og ønsker, at det frie valg skal fremmes og udvikles.

 

Vil du støtte kampen for mere frit valg og udbud i den offentlige sektor?