Offentlig sektor

en moderne offentlig sektor

En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Den skal være velfungerende og samtidig være en udviklende og spændende arbejdsplads for medarbejderne.

Venstre ønsker at privatisere offentlige virksomheder, som kan drives bedre i privat regi. Samtidig ønsker Venstre at fremme konkurrenceudsættelse og offentlig-privat partnerskab, således at det sikres, at skatteydernes penge bruges bedst mulig.

Velfærdssystemet skal være indrettet, sådan at borgerne har den størst mulige valgfrihed og stærkest mulige kontrol med den offentlige sektor. Venstre vil forene social tryghed med størst mulig frihed og selvstændighed for det enkelte menneske. De offentlige serviceopgaver – såsom sygehuse, børnepasning, ældrepleje m.m. – skal moderniseres på grundlag af princippet om frit valg for borgerne mellem offentlige og private serviceleverandører. Frit valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst. Frit valg skal samtidig fremme udviklingen af bedre serviceydelser gennem konkurrence.

mere frit valg og udbud i den offentlige sektor

Frit valg og brug af private aktører er sund fornuft – ikke ideologi. Det handler ikke om at privatisere velfærden, men om at sikre borgerne reel indflydelse og den bedste service. Ved at udsætte offentlige opgaver for konkurrence højnes kvaliteten, og servicen forbedres. Derudover sikrer frit valg, at borgerne kan vælge på baggrund af personlige præferencer frem for at være påtvunget forudbestemte løsninger i metermål. Brugen af private aktører er derfor udtryk for sund fornuft.

Venstre værner om danskernes ret til frit valg og ønsker, at det frie valg skal fremmes og udvikles. 

Velfærdsydelser

Velfærdsydelser er med til at sikre, at alle danskere kan have en rimelig levestandard. Ydelserne er et vigtigt element i vores velfærdssamfund, hvor nogle mennesker i en periode kan behøve en hjælpende hånd fra fællesskabet. Men ydelserne må ikke være permanente løsninger for dem, der kan håndtere et helt almindeligt arbejde. Velfærdsydelser, som f.eks. dagpenge og kontanthjælp, skal understøtte ledige, så de har noget at leve af, indtil de igen får arbejde.

Efter SR-regeringen fjernede loftet over kontanthjælp, 225-timers reglen med videre, kan det for mange mennesker ikke betale sig at arbejde. Denne udvikling finder Venstre både uacceptabel og uholdbar.

Dels er det respektløst over for de mange danskere, der hver dag tager på arbejde, betaler skat og bidrager til samfundet, og det er samtidig økonomisk uholdbart, da Danmark står over for en demografisk udvikling, hvor der kommer relativt flere ældre og dermed et større behov for arbejdskraft.

Venstre mener derfor, at det er helt afgørende, at JobReformen gennemføres med et nyt moderne kontanthjælpsloft og at skatten på arbejde samtidig lettes. På den måde øges den økonomiske tilskyndelse til at komme i arbejde og søge væk fra offentlig forsørgelse. Det skal kunne betale sig at arbejde.