Venstres naturpolitik og miljøpolitik

Venstre arbejder for et grønnere Danmark, som har en rig natur, hvor dyr og planter trives. Vi kæmper for mere bæredygtighed, vild skov, renere drikkevand og genanvendelse af plastik.

Ligesom det er et fælles ansvar at passe på den danske natur, har den enkelte borger også et personligt ansvar for at passe på naturen og miljøet. Ved at spare på ressourcerne, ved at forbruge mindre miljøbelastende produkter og ved at reducere affaldsmængden og bekæmpe forurening kan vi hver især yde et bidrag til at beskytte miljøet.

BIODIVERSITET
Biodiversiteten er i tilbagegang, og Venstre mener, at det er en bunden opgave at vende udviklingen, så vores børn og børnebørn også kan få glæde af den smukke danske natur i fremtiden. For at sikre dette har Venstre forslået, at der skal indføres en biodiversitetslov med bindende målsætninger, som blandt andet skal sikre, at rødlisten over truede arter ikke bliver længere.

OPRENSNING AF FORURENINGER OG BESKYTTELSE AF DRIKKEVAND
Det er helt unik, at vi i Danmark kan drikke vand direkte fra hanen og tage en dukkert i den nærmeste sø. Det skal vi værne om. Derfor skal vi sætte turbo på at kortlægge og oprense forureninger, som der i de seneste år er fundet foruroligende mange af. Det gælder alt fra de ti store generationsforureninger ned til de mange forureninger med farlige PFAS-stoffer.

MINDRE AFFALD I NATUREN
En grøn omstilling kræver, at vi finder en mere bæredygtig måde at bruge ressourcerne på. Vi skal genbruge og genanvende langt mere, end vi gør i dag – fx når det kommer til engangsservice. Samtidig skal vi arbejde for, at endnu mindre affald ender i naturen, fordi det ødelægger naturen for både planter, dyr og mennesker.

HAVET SKAL BESKYTTES BEDRE
Ligesom vi har udlagt urørt natur på land, skal vi også skabe rammerne for en rigere biodiversitet og et bedre miljø under havets overflade. Derfor ønsker Venstre at indføre flere beskyttede områder i det danske havområde, hvor menneskelig aktivitet er kontrolleret og begrænset. Det skal udlægges på en måde, hvor vi samtidig tager hensyn til de lokale interesser i områderne.

JA TIL NATUR, NEJ TIL REGERINGENS NATURNATIONALPARKER 
Venstre er tilhængere af idéen om at udlægge flere, store arealer hen til urørt natur. Vi er dog ikke enige i den model, som den socialdemokratiske regering har valgt for de 15 kommende naturnationalparker. Vi er imod den manglende borgerinddragelse, dispensationen fra dyrevelfærdsloven samt opsætningen af store hegn til gene for lokale borgere.