Her kan du læse om Venstres indfødsretspolitik.

Venstres indfødsretspolitik

Statsborgerskab

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, med de dertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog på et højt niveau, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund, ved at være selvforsørgende. 

Herudover er det vigtigt for Venstre, at udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, respekterer grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, hvorfor de skal skrive under på at ville overholde grundloven.

Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.