Venstres kirkepolitik tager afsæt i, at religionsfrihed er en grundlæggende frihed for alle danske borgere.

Venstres kirkepolitik

Religionsfrihed er en grundlæggende frihed

Religionsfrihed er en grundlæggende frihed for alle borgere i Danmark. Den er grundfæstet i Grundloven. Der skal være frihed til at tro på den religion, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme.

Folkekirken indtager en særstilling i Grundloven, og kirkens særstilling skal fastholdes. 

Venstre er tilhænger af, at medlemmer af folkekirken betaler kirkeskat.