Kirkepolitik

religionsfrihed er en grundlæggende frihed

Religionsfrihed er en grundlæggende frihed for alle borgere i Danmark. Den er grundfæstet i grundloven. Der skal være frihed til at tro på den religion, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme.

Folkekirken indtager en særstilling i grundloven, og derfor skal kirkens særstilling fastholdes. 

Venstre er tilhænger af en kirkeskat, som danskerne frivilligt kan vælge fra på selvangivelsen.