Folkekirke og religion

religionsfrihed er en grundlæggende frihed

Religionsfriheden er en grundlæggende frihed for alle borgere. Der skal være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme.

Folkekirken indtager en særstilling i grundloven. Den særstilling skal fastholdes.