Familiepolitik

familieliv med valgfrihed

Familien er kernen i samfundet, som skal indrettes, så familierne får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for børns opvækst. Der skal være rum for forskellige familietyper.

På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for at være sammen med deres børn.

Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har.

Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvordan barselsorloven skal fordeles indenfor de gældende rammer.

bedre dagtilbud

Vuggestuer, dagpleje og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag. Derfor skal dagtilbuddene medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og blandt andet forberede dem på det liv, der venter i skolen.

Overgangen fra dagtilbud til børnehaveklasse skal styrkes med henblik på, at børnene i endnu højere grad bliver gjort klar til at modtage undervisning i grundskolen.