Her kan du læse om Venstres undervisningspolitik.

Venstres børnepolitik & undervisningspolitik

Familie og trivsel

Familien er kernen i samfundet. Derfor skal vores samfund indrettes til, at alle familier får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for deres børns opvækst. Og der skal være rum for forskellige familietyper.

På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for et rigt familieliv sammen med deres børn. Derfor skal vi sikre, at der er gode muligheder for fleksibel børnepasning.

Børnenes trivsel og opdragelse er i udgangspunktet forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har.

God kvalitet i dagsinstitutionerne

Vuggestuer, dagplejer og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag. De danske daginstitutioner skal medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og bl.a. forberede dem på det liv, der venter i skolen.

Derfor skal landets daginstitutioner være af høj kvalitet, så familier trygt kan aflevere deres børn hver morgen. Pædagogerne og personalet skal have de fornødne færdigheder, så børnene er i trygge hænder hver eneste dag.

Høj kvalitet i undervisningen

Venstres undervisningspolitik vil sikre høj kvalitet i undervisningen.


Det danske uddannelsessystem skal tilbyde undervisning af høj kvalitet og faglighed. Undervisningen skal målrettes den enkelte og kunne holddeles, så alle elever og studerende stimuleres og udvikles. Folkeskolen skal være en skole, der tilbyder undervisning af højeste kvalitet. Lærerne skal være dygtige, og lokalerne skal være tidssvarende. At være barn i en dansk folkeskole skal være en god og tryg oplevelse.

Det er forældrenes ansvar, at børnene allerede ved skolestart er klar til at modtage undervisning.

Efterskolerne skal være en del af uddannelsessystemet, hvor elever udvikler faglige og sociale kompetencer, samtidig med at de opnår større modenhed og får lettet overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Efterskolerne er en vigtig del af det danske uddannelsessystem, der også skal være med til at løfte et større ansvar for at sikre, at elever, der mistrives mentalt, får den nødvendige støtte.

Frihed til at vælge skole

Der skal være frit valg mellem forskellige folkeskoler og mellem offentlige og private grundskoler. Pengene skal følge barnet og ikke institutionen.

De frie grundskoler (fri- og privatskoler) er et godt alternativ til forældre, der ønsker en anden skoleform til deres barn. Derfor ønsker vi, at tilskuddet til de frie grundskoler ikke forringes.

Der skal være frihed til at bestemme, hvordan undervisningspligten opfyldes. Forældrene skal fortsat selv kunne vælge, hvor og efter hvilke overordnede principper deres børn skal undervises.

Alle skal med i fællesskabet

Venstres undervisningspolitik vil have alle med i fællesskabet.


Alle børn og unge fortjener at være en del af fællesskabet i Danmark. Det kræver, at man kan regne, læse og skrive. Derfor skal der gøres mere for de fagligt svageste elever i folkeskolen, så de løftes fagligt og opnår tilstrækkelige færdigheder til at klare sig godt i deres uddannelsesliv og arbejdsliv.

Flere skal have den rigtige ungdomsuddannelse

Flere unge skal vælge den rigtige erhvervs- eller ungdomsuddannelse, så flere gennemfører deres uddannelse og får et bedre fundament til at gennemføre en videregående uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Venstre ønsker, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, da Danmark i de kommende år kommer til at mangle faglærte i industrien og service- og produktionserhvervene. Derfor skal erhvervsskolerne styrkes, og der skal skaffes flere praktikpladser. Erhvervsuddannelserne skal kunne tilbyde gode uddannelser af høj kvalitet til de danskere, der både er gode til at bruge hovedet og deres hænder.

Fagligheden skal styrkes på gymnasiet, der skal målrettes de unge, som har et ønske om at tage en videregående uddannelse efter deres studentereksamen. Derfor støtter vi op om adgangskrav til gymnasiet, så kvaliteten styrkes, frafaldet reduceres, og flere får kompetencerne til at gennemføre en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet.

Enig med vores børnepolitik og undervisningspolitik?