Familiepolitik

familieliv med valgfrihed

Familien er kernen i samfundet, som skal indrettes, så familierne får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for børns opvækst. Der skal være rum for forskellige familietyper.

På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for et rigt familieliv sammen med deres børn. Derfor skal vi sikre, at der er gode muligheder for fleksibel børnepasning.

Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har.

Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvordan barselsorloven skal fordeles inden for de gældende rammer.

GOD KVALITET I DAGINSTITUTIONERNE

Vuggestuer, dagplejer og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag. De danske daginstitutioner skal medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og bl.a. forberede dem på det liv, der venter i skolen.

Derfor skal landets daginstitutioner være af høj kvalitet, så familier trygt kan aflevere deres børn hver morgen. Pædagogerne og personalet skal have de fornødne kompetencer, så børnene er i trygge hænder hver eneste dag.

Derfor ønsker vi i Venstre at gennemføre en flerårig børneplan - en slags ”mini-trepartsaftale” - med de relevante aktører på området. Vores ønske til en børneplan er blandt andet, at vi bliver enige om en høj kvalitetsstandard i forhold til, hvor mange voksne der er per barn. Samtidig skal planen se på, hvordan vi sikrer øget rekruttering og opkvalificering af personalet i daginstitutionerne og mere tid til børnene i daginstitutionerne.