Vores værdier skal forsvares – og demokratiet styrkes

Europa er det sted i verden, hvor demokrati og liberale frihedsværdier står stærkest. Det skal de blive ved med, og derfor må demokrati og retsstatsprincipperne ikke tages for givet i EU.

I EU har vi set, at lande som Polen og Ungarn gradvist har undermineret deres egen retsstat. Det er blandt andet gået ud over de uafhængige domstole, frie og lige valg, ligestilling, ytringsfrihed, korruption samt kvinders og minoriteters rettigheder.

Derfor vil Venstre:

  • Udvide retsstatsmekanismen, der effektivt smækker EU-pengekassen i over for de regeringer, som ikke lever op til retsstatsprincipperne
  • Styrke EU-domstolen, så sager om krænkelse af retsstaten kan afgøres hurtigere, samt give EU-kommissionen mulighed for at udstede bøder til disse lande
  • Arbejde for, at EU sikrer fælles beskyttelse mod cybersikkerhed og hybride trusler

Udvidelse med nye EU-medlemslande

Østudvidelsen i 2004 var en stor succes for EU. Under ledelse af Danmarks daværende statsminister, Venstres formand Anders Fogh Rasmussen, forhandlede man optagelsen af 10 nye medlemslande på plads med øget velstand og stabilitet til følge. Siden er yderligere tre lande optaget i EU, der nu tæller 27 medlemslande.

Udvidelserne har utvivlsomt været med til at styrke freden og sikkerheden i Europa. Derfor skal vi også fortsat lytte til de europæiske lande, der ønsker at blive medlemmer i EU, og være åbne for at forhandle med dem. Der er i øjeblikket otte kandidatlande. Det er afgørende, at vi giver de lande, der virkelig vil, et perspektiv om EU-medlemskab, så de ikke falder i armene på Rusland.

Derfor vil Venstre:

  • Forberede den næste udvidelse med Balkan-landene og Ukraine som de mest oplagte kandidater. I mellemtiden skal det økonomiske samarbejde med disse lande øges, og de skal gives støtte til internt reformarbejde og anden hjælp, der kan bringe dem tættere et medlemskab
  • Venstre anser ikke længere Tyrkiet for at være en egnet ansøger til EU. Derfor skal EU’s forhold til Tyrkiet i stedet sikres gennem nye samarbejdsaftaler som den gældende flygtninge- og migrantaftale

Læs hele Venstres EU-program her.