Vores børn skal sikres en grøn og mangfoldig klode

Vores klima og miljø står over for alvorlige udfordringer i form af menneskeskabte klimaforandringer, biodiversitetskrise, affaldsproblemer og ressourceknaphed. I Venstre vil vi levere en klode til den næste generation, der er i bedre stand end den, vi selv overtog.

Danmark kan ikke løse klimakrisen alene, og hvis vi ikke får de andre EU-lande med, nytter Danmarks bidrag lidt. Vores CO2-udledning udgør kun 0.1 procent af verdens samlede udledninger, og derfor gør vi en større forskel gennem EU.

Mere vedvarende energi i EU

I den forgangne valgperiode har der været meget snak om klimamål. Ambitiøse mål er gode og vigtige, men de hjælper intet, hvis man ikke lever op til dem. Venstre er med på at hæve klimamålene i EU, men det må ikke gå ud over implementeringen.

Derfor vil Venstre:

  • Sætte turbo på opførelsen af vedvarende energi ved at fjerne bureaukrati, der forsinker projekterne
  • Fjerne flaskehalse i det europæiske elnet, så grøn dansk strøm kan sendes videre over grænsen
  • Prioritere markant flere midler til forskning i klimateknologier
  • Arbejde for, at atomkraft og andre nye teknologier har en reel chance for at bidrage til den grønne omstilling

Ens konkurrencevilkår for landbruget i EU

Landbrugserhvervet spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Vi skal udvikle og ikke afvikle landbruget i Danmark. Vi skal sikre fødevareerhvervene som stærke, bæredygtige og konkurrencedygtige erhverv i fremtiden. Det gør vi bedst ved at stille højere krav i EU, så vi får de andre EU-landes fødevareproducenter med i den grønne omstilling.

Derfor vil Venstre:

  • Arbejde for en fælles EU-pris for CO2-udledning i landbruget, der skal sikre dansk landbrugs konkurrenceevne i EU. Venstre vil gå efter en EU-løsning med så ensartede vilkår og så lidt bureaukrati som muligt.
  • Sikre en plan for udnyttelse af landbrugsjorden, der afvejer hensyn til skovrejsning, biodiversitet, opførelse af vedvarende energi, produktion af fødevarer samt ejendomsretten.
  • Placere Danmark og EU i centrum for den globale produktion af fremtidens bæredygtige fødevarer

Læs hele Venstres EU-program her.