Danskerne skal have maksimal indflydelse i EU

EU et forpligtende samarbejde mellem selvstændige nationer, der deler et fælles ønske om at sikre demokrati, frihed, fred og velstand i Europa. Venstre ønsker et stærkt EU, der er i stand til at løse de store grænseoverskridende opgaver, og som overlader det til medlemsstaterne at løse de opgaver, der er tæt på – i respekt for nærhedsprincippet.

Arbejdsdelingen i EU skal være klar. Udgangspunktet skal være, at beslutningerne træffes så nær borgerne som muligt. Samtidig er der opgaver, som intet land kan løse alene, og her er vi nødt til at arbejde sammen med andre for at nå i mål. Til det formål er EU det bedste forum, vi har, og det er her Danmarks stemme er størst. Derfor mener Venstre, at Danmark skal fylde mere i EU, og at EU skal fylde mere i verden.

Danmarks EU-forbehold

Danmark har afskaffet forsvarsforbeholdet, men danskerne har stemt nej til at afskaffe retsforbeholdet og euroforbeholdet. Flertallets holdning respekteres, og derfor ønsker Venstre ikke nye afstemninger om forbeholdene i den kommende periode.

Samtidig findes en række områder, hvor EU ikke kan træffe beslutninger i dag, og hvor Venstre mener, at EU ikke skal have kompetence til at træffe beslutninger i fremtiden. Det drejer sig om områder, der ultimativt er nationale anliggender, og som angår Folketinget og arbejdsmarkedets parter:

  • EU må aldrig kunne opkræve skatter i Danmark.
  • EU skal ikke være en social union, der blander sig i lønforhold, arbejdsmarked eller offentlige ydelser

Repræsentation i EU

En forudsætning for politisk indflydelse er at være til stede. Danmark er underrepræsenteret, og bliver det i stadig større grad, i forhold til antallet af ansatte i EU-institutionerne. Det samme gælder Danmarks egen repræsentation i Bruxelles.

Derfor vil Venstre

  • Øge antallet af danskere i EU-institutionerne i den kommende valgperiode
  • Varigt øge antallet af ansatte på den danske repræsentation til EU frem mod det danske formandskab for EU i 2025 og efterfølgende

Rigsfællesskabet i EU

Danmark, Færøerne og Grønland deler en lang fælleshistorie, som har beriget vores befolkninger kulturelt og økonomisk. I kraft af Rigsfællesskabet spiller Danmark en vigtigrolle i det arktiske område, hvor både USA, Rusland og Kina har store interesser. Vi har en plads ved bordet. Danmark skal derfor værne om Rigsfællesskabet, pleje og vedligeholde vores indbyrdes forhold til Grønland og Færøerne. Det har altid ligget Venstre på sinde. Derfor skal vi også arbejde for, at Danmark i langt højere grad koordinerer og spiller sammen med Færøerne og Grønland på den europæiske scene. EU har besluttet at åbne en repræsentation på Grønland, og med forekomsten af sjældne jordarter og andre strategisk vigtige ressourcer kan vi forvente, at andre følger trop. Venstre skal derfor arbejder for at styrke, fremme og i højere grad koordinere rigsfællesskabets interesser i Bruxelles i tæt dialog med de grønlandske og færøske EU-repræsentationer.

Læs hele Venstres EU-program her.