Danmark og EU skal være frit, rigt og trygt

De sidste årtier er ideen om EU som ’fredens projekt’ gledet i baggrunden. EU-samarbejdet har i stigende grad handlet om at løse dagligdagens problemer. Vi må ikke glemme, hvorfor det europæiske samarbejde opstod for 65 år siden. På ryggen af to verdenskrige fandt Europas nationer sammen i et økonomisk og handelsmæssigt fællesskab for at sikre, at der i fremtiden ville være fred, frihed og velstand på det europæiske kontinent.

Danmark skal tage større ansvar for eget forsvar

Vi skal tage større ansvar for vores sikkerhed. Det gør vi også i EU, hvor vi efter afskaffelsen af forsvarsforbeholdet har styrket samarbejdet og koordinationen med de andre EU-lande.

Derfor ønsker Venstre:

 • Danmark skal være en aktiv deltager i EU’s forsvarssamarbejde (PESCO), det europæiske forsvarsagentur og den europæiske forsvarsfond, og vi skal deltage og initiere projekter, som er i Danmarks og NATO’s interesse.
 • Danmark skal løbende deltage aktivt i missioner, som er centrale for sikkerheden på det europæiske kontinent og varetagelsen af centrale danske interesser. Det kan være opretholdelsen af de frie handelsruter til søs og stabiliseringsindsatser i Nordafrika.

Et nyt partnerskab om forsvarssamarbejde

Venstre foreslår, at Danmark tager initiativ til et partnerskab om forsvarssamarbejde mellem EU og de ansøgerlande, der ønsker medlemskab af EU. Der vil i første omgang være tale om Ukraine, men også andre lande, der ønsker at komme ud af Ruslands klør. Disse lande vil få mulighed for at blive en del af EU’s forsvarssamarbejde, indtil de kan blive fulde medlemmer af EU.

Konkret vil Venstre give disse lande:

 • Medlemskab af EU’s forsvarsfond, Forsvarsagenturet og PESCO
 • Adgang til at deltage i EU’s fælles militære og civile missioner
 • Observatørstatus til møderne mellem EU’s forsvars-, udenrigs- og statsministre

EU skal være en stærkere udenrigspolitisk aktør

Udenrigspolitisk opererer Danmark og EU i en stadig mere anspændt verden, hvor sikkerhedsmæssige og handelsmæssige spændinger med især Rusland og Kina tager til. Også i Mellemøsten og i Arktis er der et stigende behov for udenrigspolitisk ageren.

Derfor ønsker Venstre:

 • Knytte EU og Indien tættere sammen gennem en handelaftale
 • Styrke båndene til de afrikanske lande, så de ikke bliver afhængige af Kina og Rusland
 • Gøre det lettere for EU at vedtage sanktioner mod autokratiske regimer med flertalsbeslutninger

Der skal være styr på grænserne i EU

Klimaforandringer, konflikter og voldsomt voksende befolkninger i Afrika og i Asien vil i mange år fremover betyde, at flygtninge og flere migranter vil søge mod Europa. Dette kræver en human, ordentlig og realistisk migrationspolitik, som kombinerer en styrket kontrol med EU’s ydre grænser med hjælp i nærområder og med en forebyggende indsats gennem en effektiv og frihedsorienteret udviklingsbistand.

Derfor vil Venstre:

 • Styrke EU’s ydre grænse for at forhindre ulovlig migration og styrke indsatsen mod terror og anden kriminalitet
 • Sikre, at Danmark opnår en stadig mere intelligent grænsekontrol, hvor ny teknologi gør det lettere at være pendler og sværere at være kriminel
 • Etablere modtagecentre for flygtninge og asylansøgere uden for Europa

Læs hele Venstres EU-program her.