Venstres erhvervspolitik.

Venstres erhvervspolitik

Vækst og velstand er en forudsætning for velfærd. Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber skatteindtægter, har vi ikke råd til det danske velfærdssamfund.

Iværksætteri

Kilden til fornyelse er iværksætterne. Det gælder dem, der starter nye virksomheder, og dem, der sætter nye ideer i gang med udgangspunkt i de eksisterende. Vi har brug for iværksættere til at udtænke fremtidens løsninger og skabe fremtidens danske arbejdspladser. Iværksættere og vækstvirksomheder skaber fremgang og beskæftigelse.

Derfor har det stor betydning, at der er gode vilkår for selvstændig og iværksætter. Selvstændighedskulturen er helt afgørende i et frit samfund. Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, viljen og muligheden for selv at sætte ting i sving, og til at klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige.

Hvis vi skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, undergraver vi frihed og folkestyre. 
Lovgivningen skal være indrettet, så den så lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændighed. 
Der skal tænkes nye løsninger, og dele af den eksisterende regulering trænger til modernisering.

Venstre har en ambition om, at Danmark skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i. 
Det skal være lettere og mere attraktivt at blive selvstændig. Vi skal oparbejde en stærkere iværksætterkultur og infrastruktur.

Vi skal sørge for, at iværksættere og vækstvirksomheder har de rigtige rammer for at vokse og blive fremtidens nye store danske arbejdspladser. Det kræver, at det bliver lettere for virksomhederne at tiltrække den tilstrækkelige kapital og de rigtige kompetencer, og det kræver, at reguleringen i Danmark understøtter frem for begrænser mulighederne for at starte og drive virksomhed.

Venstre har lanceret en Iværksætterstrategi med 23 konkrete forslag. Læs mere om udspillet her.

Venstre kæmper med sin erhvervspolitik for at styrke dansk iværksætteri

Lettere at drive virksomhed

Det er en forudsætning, at pengene skal tjenes, før man kan bruge dem. Vækst og velstand er en forudsætning for velfærd. Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber skatteindtægter, har vi ikke råd til velfærd.

Det skal derfor være lettere at drive virksomhed i Danmark. Venstre har en ambition om, at Danmark skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i. Venstre vil indføre et skatte-, afgifts- og byrdestop for at nedbringe danske virksomheders omkostninger, så danske virksomheders konkurrenceevne styrkes, og mulighederne for vækst og jobskabelse forbedres. Virksomhedernes administrative byrder og bøvl skal reduceres, så virksomhederne kan bruge deres tid på produktionen frem for administrativt bøvl. 
Byrder, bureaukrati og administrativt bøvl må ikke stå i vejen for danske virksomheder. Det gælder uanset, om der er tale om små- og mellemstore virksomheder, iværksættere i opstartsfasen, vækstvirksomheder eller store etablerede virksomheder, der er under hård international konkurrence. Derfor har Venstre en ambition om byrdelettelser for 3 mia. kr. Læs mere her.

Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Da Venstre overtog regeringsansvaret efter valget i 2015, nedsatte vi et udvalg til at overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter. Det arbejde skal fortsætte, hvis det står til Venstre.

Venstres erhvervspolitik vil gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.