Erhvervspolitik

iværksætteri

Kilden til fornyelse er iværksætterne. Det gælder dem, der starter nye virksomheder, og dem, der sætter nye ideer i gang med udgangspunkt i de eksisterende.

Derfor skal der være gode vilkår for at blive selvstændig og iværksætter. Det skal primært ske ved at sænke skatter og afgifter og ved at fjerne bøvl og bureaukrati.

Selvstændighedskulturen er helt afgørende i et frit samfund. Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, viljen og muligheden for selv at sætte ting i sving og til at klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige.

Hvis vi skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, undergraver vi frihed og folkestyre. Lovgivningen skal være indrettet, så den så lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændighed.

Lettere at drive virksomhed

Det er en forudsætning, at pengene skal tjenes, før man kan bruge dem. Vækst og velstand er dermed en forudsætning for velfærd. Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber skatteindtægter, har vi ikke råd til velfærd.

Det skal derfor være lettere at drive virksomhed i Danmark. Venstre vil fortsætte skatte- og byrdestoppet for at nedbringe danske virksomheders omkostninger, sådan at danske virksomheders konkurrenceevne styrkes, og mulighederne for vækst og jobskabelse forbedres. Virksomhedernes administrative byrder og bøvl skal reduceres, så virksomhederne kan bruge deres tid på produktionen frem for administrativt bøvl.

Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor skal vi fortsætte det opgør mod overimplementering, som Venstre igangsatte efter valget i 2015. Regeringen har således nedsat et udvalg, der overvåger EU-regler og laver nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter.

17 initiativer for et stærkere erhvervsliv

Venstre vil forbedre forholdene for dansk erhvervsliv og de knap 3 mio. mennesker i Danmark, der står op hver dag og går på arbejde. Med 17 initiativer vil vi styrke dansk erhvervsliv, sikre vækst og udvikling i hele landet, samt at danskerne har gode og velbetalte job.

Læs hele Venstres udspil for et stærkere erhvervsliv.