Venstres erhvervspolitik.

Venstres erhvervspolitik

Iværksætteri

Kilden til fornyelse er iværksætterne. Det gælder dem, der starter nye virksomheder, og dem, der sætter nye ideer i gang med udgangspunkt i de eksisterende.

Derfor har det stor betydning, at der er gode vilkår for at blive selvstændig og iværksætter. Det skal primært ske ved at sikre virksomhederne mod stigende skatter og afgifter og ved at fjerne bøvl og bureaukrati. Disse er der nemlig mange eksempler på.

Selvstændighedskulturen er helt afgørende i et frit samfund. Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, viljen og muligheden for selv at sætte ting i sving og til at klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige.

Hvis vi skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, undergraver vi frihed og folkestyre. Lovgivningen skal være indrettet, så den så lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændighed.

Venstre kæmper med sin erhvervspolitik for at styrke dansk iværksætteri

Lettere at drive virksomhed

Det er en forudsætning, at pengene skal tjenes, før man kan bruge dem. Vækst og velstand er en forudsætning for velfærd. Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber skatteindtægter, har vi ikke råd til velfærd.

Det skal derfor være lettere at drive virksomhed i Danmark. Venstre vil indføre et skatte- og byrdestop for at nedbringe danske virksomheders omkostninger, så danske virksomheders konkurrenceevne styrkes, og mulighederne for vækst og jobskabelse forbedres. Virksomhedernes administrative byrder og bøvl skal reduceres, så virksomhederne kan bruge deres tid på produktionen frem for administrativt bøvl.

Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Da Venstre overtog regeringsansvaret efter valget i 2015, nedsatte vi et udvalg til at overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter. Det arbejde skal fortsætte, hvis det står til Venstre.

Venstres erhvervspolitik vil gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.