Venstre vil sikre ro og tryghed om din boligskat.

Venstres holdning til boligskat

Ro og tryghed om din boligskat

Venstres boligpolitik handler om tryghed. Der skal være tryghed for både boligejerne, andelsbolighaverne og lejerne.

Det handler bl.a. om at sikre ro om boligejernes økonomi og fremtidens boligskat. Derfor har Venstre sammen med et bredt flertal i Folketinget gennemført en aftale, der sikrer tryghed for boligejerne og fremtidens boligskat. Aftalen betyder, at ingen boligejere skal betale mere i årlig boligskat, end de gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig.

Desværre har den nuværende socialdemokratiske regering taget en række initiativer, der bidrager til at øge utrygheden på boligmarkedet. Regeringen har forhøjet tinglysningsafgiften, mens regeringens boligindgreb og nye skat på erhvervsejendomme skaber usikkerhed for andelsbolighaverne i hele Danmark.

De tiltag er Venstre imod. Venstre står vagt om boligforliget og skattestoppet.

Derfor ønsker Venstre heller ikke at fjerne rentefradraget, som flere partier har foreslået. Det vil være dyrt for de danske boligejere, og det vil øge ustabiliteten på boligmarkedet. Danskere, der har købt bolig, skal kunne regne med, at politikerne ikke over natten ændrer på skatten. Det handler om tryghed for boligejerne. Den tryghed er Venstre garant for.  

Enig med Venstres syn på boligskat?