Venstres boligpolitik handler om tryghed.

Hvad er Venstres boligpolitik?

Boligpolitik med afsæt i tryghed

Venstres boligpolitik handler om tryghed. Der skal være tryghed for både boligejerne, andelshaverne og lejerne.

For hjemmet er fundamentet for vores liv og hverdag. Det skaber rammen om familien og det enkelte menneskes udfoldelsesmuligheder. Mennesker går gennem forskellige livsfaser, derfor skal vores boligformer være mangfoldige. Vi skal være i stand til at tilbyde alle slags boliger: ejer-, lejer-, andel- almen-, studie-, ungdoms- og ældrebolig. 

Vi vil sikre en blandet beboer- og boligsammensætning i hele landet. Vi skal have et Danmark i balance. 
Vi skal skabe incitament til, at danskerne har lyst til og mulighed for at bo i hele Danmark. I både land og by.

Hjemmet skal være et trygt og stabilt sted for alle, også i forhold til økonomi. Der skal være ro omkring den enkeltes boligøkonomi. Vi skal have forudsigelighed og kontinuitet, og derfor skal vi fastholde skattestoppet og samtidig arbejde for et ejendomsskattesystem, der er gennemskueligt og hensigtsmæssigt.

Flere skal kunne eje deres egen bolig

For Venstre er det en grundlæggende værdi, at danskerne har et godt sted at bo. Vi mener, at et godt og trygt hjem er fundamentet for det gode liv, og da syv ud af 10 danskere drømmer om at bo i en ejerbolig, så vil Venstre sørge for, at flere danskere kan få opfyldt den drøm. Derfor har Venstre præsenteret et udspil med en række konkrete forslag, som vil gavne boligkøbere over hele landet.

Venstre ønsker bl.a. at give en økonomisk håndsrækning til førstegangskøbere i hele Danmark, så de nemmere kan købe bolig. Derfor vil vi indføre en boligopsparingskonto til alle førstegangskøbere. 
Som førstegangskøber vil man på boligopsparingskontoen årligt kunne opspare maksimalt 50.000 kr. 
Det udløser en fradragsværdi på op til 10.000 kr. årligt, og i alt op til maksimalt 50.000 kr. per person, ved indbetaling af de maksimale 250.000 kr. over fem år. Det svarer således til en økonomisk håndsrækning på i alt op til 100.000 kr. for et par og kan således understøtte udbetalingen til det første boligkøb.

Venstre ønsker desuden, at der bygges flere ejerboliger – særligt tæt ved byerne, hvor efterspørgslen er stor. Vi vil konkret arbejde for at, at der opføres flere end 122.000 nye ejerboliger i løbet af de næste 10 år. Venstre vil give kommunerne et øget økonomisk incitament på 100 mio. kr. til at sikre, at der bliver bygget nye ejerboliger landet over. Midlerne kan tildeles de kommuner, hvor der bygges flere ejerboliger end den historiske gennemsnitlige boligvækst, og hvor man har kortere sagsbehandlingstider for byggetilladelser.

Alle forslagene i udspillet kan læses her.

Enig med vores boligpolitik?

Bliv en del af fællesskabet - Tryk her