Klima og miljø

Venstre i regering sikrer bedre tilsyn med dyrene i naturnationalparkerne

Minister Jacob Jensen og ordfører Erling Bonnesen har tidligere rejst bekymring over dyrevelfærden i de kommende naturnationalparker, men har lavet flere tiltag, der skal sikre, at ingen dyr lidt overlast i parkerne.
 

Af Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, og Erling Bonnesen, fødevare- og miljøordfører

24. april 2023 kl. 16:31

Ingen dyr i menneskers varetægt må sulte eller lide anden nød. Og det er uanset, om de lever bag hegn i naturnationalparker eller andre naturområder eller holdes på stald.

I forbindelse med oprettelsen af de kommende naturnationalparker er det besluttet, at der skal være en dispensationsmulighed fra de gængse regler om tilsyn af dyr. Det har skabt en del bekymring for, om dyrene vil lide overlast – Venstre har også selv været med til at rejse denne bekymring.

Regeringen vil nu imødegå bekymringen, og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen har besluttet, at der skal holdes ekstra øje med dyrene i disse parker gennem to konkrete tiltag.

For det første skal der laves en evaluering af dispensationsmuligheden for at se, hvordan dyrene har det under de nye forhold. Evalueringen skal laves om et år, så der er data for en hel sæson. Derefter skal vi tage stilling til, om dispensationsmuligheden stadig skal være der.

For det andet vil vi sikre, at dyrene i løbet af dette år ikke lider overlast. Derfor har Jacob Jensen bedt Fødevarestyrelsen om sideløbende med dispensationen at føre ekstra kontrol med alle dyr, der sættes ud i parkerne. Denne kontrol udføres med henblik på, at dyrevelfærden for de enkelte dyr ikke forringes som følge af en given dispensation. Og hvis der er dyr, der behandles uforsvarligt, så skal der gribes ind med det samme.

Der har også været rejst kritik af, at lokalområderne ikke bliver inddraget tilstrækkeligt i oprettelsen af parkerne. Regeringen vil derfor etablere lokale bestyrelser efter inspiration fra organiseringen af de fem nationalparker.

Det er den tidligere regering, som med et bredt flertal, som ud over de røde partier også bakkes op af Konservative og Liberal Alliance, har besluttet, at der skal etableres nye naturnationalparker, som skal være med til styrke biodiversiteten – det vil sige antallet af forskellige arter, som findes i den danske natur.

Venstre er glade for de nye tiltag, der nu sættes i gang. Det er konkrete eksempler på, hvad vi kan udrette, når vi tager ansvar og indgår i regeringssamarbejdet.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste