Udlændinge

Styr på asyltilstrømningen

Danmark er et dejligt land. Blandt andet, fordi vi hænger sammen, og fordi vi er et fælles folk med fælles værdier og fælles sprog.

Sådan et land skal vi helst blive ved med at være. Ja - for fremtiden skal det helst blive endnu bedre, men det er desværre ikke nogen selvfølge.

Vi må i dag konstatere, at efter næsten fire år med en socialdemokratisk statsminister, så er udlændingepolitikken løbet løbsk. Ikke siden sidst, der var en socialdemokrat i Statsministeriet, har antallet af asylansøgere være så højt. Sidste år kom der 14.800 asylansøgere til Danmark – det er det højeste antal i mere end 15 år. Statsministeren bortforklarer de mange asylansøgere med, at der er krig og ufred mange steder i verden. Det er der - men samtidig har regeringen lempet udlændingepolitikken og givet en flygtningefamilie med tre børn en lønforhøjelse på 10.000 kroner om måneden.
 
Det presser Danmark. Det udfordrer kommunerne. Det tømmer kasserne.
 
Derfor har Venstre i dag foreslået en asylreform, så der kan komme styr på asyltilstrømningen til Danmark. Og der er behov for handling nu. Derfor vil Venstre, hvis vi får lov at danne regering efter valget, straks indkalde Folketinget, så vi kan hastebehandle lovforslag, der skal bringe asylstrømmen under kontrol.
 
Blandt andet lægger vi op til, at

  • man ikke kan få kontanthjælp, når man er nytilkommen flygtning og familiesammenført. Til gengæld skal man have en integrationsydelse, der starter på SU-niveau
  • der igen skal gælde optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for flygtninge, så flygtninge ikke stilles bedre end danskere
  • vi skal afskaffe muligheden for, at flygtninge kan få permanent ophold uden at kunne tale dansk og arbejde.

Lad mig afslutningsvis slå helt fast, at Danmark naturligvis fortsat skal tage imod vores del af verdens flygtninge, som det ikke er muligt at hjælpe i nærområderne. Og vi skal behandle alle anstændigt og ordentligt. Men Danmark skal ikke tage mere end sin rimelige andel. Og det gør vi, fordi statsministerens lempelser af udlændingepolitikken har gjort Danmark et langt mere attraktivt land at søge asyl i.

Læs hele udspillet her.