Udlændinge

Nyt udspil: Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage til fællesskabet

Venstre har i dag præsenteret et udspil, der fundamentalt skal gøre op med den måde, som integrationen fungerer på i dag.

Integration starter med et personligt ansvar. Man vælger Danmark til, lærer sproget, tager de danske værdier og normer til sig. Og bliver en aktiv del af fællesskabet. Det er ens eget ansvar, når man kommer for at leve i Danmark.

Derfor skal vi stille klare krav til indvandrere, der vil bo i Danmark. Men det har vi forsømt.

I for høj grad er mennesker blevet mødt af et system, der fortæller dem, hvilken ydelse de kan få, og hvordan de søger den – i stedet for at vi fortæller dem, hvilket job de kan få. Vi ser tydeligt resultaterne: For mange indvandrere er på offentlig forsørgelse, for mange indvandrere begår kriminalitet, og for få tager de danske værdier til sig.

Derfor vil Venstre afskaffe muligheden for, at man kan komme til Danmark og modtage sociale ydelser kvit og frit. De, der kommer hertil, skal finde et arbejde eller en uddannelse. Ellers finder vi en opgave til dem. Det gælder for både for dem, der kommer hertil og dem, der allerede er her.

Vi kan ikke bare lade det fortsætte, som det fungerer i dag. For når du ikke stiller krav til et andet menneske, så siger du til dem, at du ikke har nogen forventninger til dem. Det er ikke en ordentlig måde at behandle andre på.

Når man er liberal, tror man på, at alle bør og kan tage ansvar for deres eget liv. Fordi det er det rigtige for vores samfund, og fordi mennesker er lykkeligst, når de har mulighed for selv at forme deres eget liv. Et arbejde giver mulighed for at forsørge sig selv – og den stolthed, der følger med. Det giver noget at stå op til om morgenen og noget at identificere sig med. Men gennem årene er for mange blevet mødt med misforstået godhed og er blevet parkeret på sidelinjen på en offentlig ydelse.

Vi skal heller ikke fastholde indvandrere i arbejdsløshed. Derfor vil vi afskaffe de højere ydelser, som regeringen har givet til især arbejdsløse indvandrere - trods valgløfter om det modsatte. For Danmark kan ikke være et socialkontor for resten af verden.

Venstre sætter samtidig som mål, at forskellen mellem ikke-vestlige indvandrere i arbejde og danskere i arbejde i løbet af de næste ti år skal være udjævnet. Og om fem år skal forskellen være halveret. Det er ambitiøst. Men helt ærligt, sådan bør det også være. Og det starter med, at vi gør tingene anderledes end i dag.

Venstre tog vigtige skridt til, at flere skulle blive en del af det arbejdende fællesskab, sidst vi havde regeringsansvaret. Men vi er langt fra i mål. Den nuværende situation er uholdbar for vores fællesskab, og derfor har vi i dag præsenteret dette udspil.

Mit håb er, at Folketinget og regeringen er klar til sammen at løse den integrationsudfordring, vi står over for.

Med venlig hilsen

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre