Skat

Nye foreløbige ejendomsvurderinger – hvad er op og ned?

Jan E. Jørgensen, skatteordfører

Af Jan E. Jørgensen

29. september 2023 kl. 09:28

Med udsendelsen af de nye foreløbige ejendomsvurderinger til 1,7 mio. boligejere, kan vi skrive endnu et kapitel i sagaen om det nye boligskattesystem, der har været adskillige år undervejs. Desværre har det nye system også udsendt vurderinger, der er meget skæve. Der er i flere tilfælde tale om fejl, som der selvfølgelig skal rettes op på.

De meget skæve vurderinger, hvor enkeltgrunde eksempelvis er vurderet til mere end en milliard kroner er helt igennem kritisable, og vi gør, hvad vi kan for at rette op på det. For Venstre er det afgørende, at boligejere har sikkerhed om deres økonomi, og derfor arbejder vi også aktivt for, at myndighederne styrker både mulighederne for vejledning samt klageadgangen. Indtil videre har indsatsen ikke været god nok.

Med alt dette in mente, er det vigtigt at huske på, at der også er positive elementer i det nye system. 
 

De fem vigtigste grunde til, at vi skal i mål det nye boligskattesystem:

  1. Vi skal have mere retvisende vurderinger - det gamle system var totalt uholdbart.
  2. Højere og mere retvisende vurderinger modsvares af lavere skattesatser.
  3. Fire ud af fem boligejere får skattelettelser for i alt 10 mia. kr.
  4. Ingen nuværende boligejere kommer til at få en ekstraregning i boligskatten. De boligejere som står til en skattestigning beskyttes af en skatterabat.  
  5. Der tilbagebetales godt 13 milliarder kroner til boligejere, der i årevis har betalt for meget i boligskat.

Siden boligskattesystemets sammenbrud i 2011, har Venstre stået vagt om boligejernes tryghed og kæmpet for en løsning, der sikrer fair beskatning. Med de nye foreløbige vurderinger på gaden, møder mange for første gang i mere end 10 år en ejendomsvurdering som ikke er fastfrosset på et kunstigt niveau. Når man ser sin ofte højere vurdering, er det derfor også vigtigt at bemærke, at skattesatserne for både ejendomsværdiskat og grundskyld er skåret drastisk ned.  

Det betyder nemlig, at vi fra 1. januar 2024 letter skatten med ca. 10 mia. kr. for danske boligejere. Fire ud af fem boligejere vil fremover slippe billigere i boligskat. De nuværende boligejere, der ikke får lettet skatten, vil få en skatterabat, der sikrer økonomisk tryghed om deres boligøkonomi. Ingen nuværende boligejere kommer til at betale mere i boligskat.  

Fire ud af fem boligejere vil fremover slippe billigere i boligskat. 
Jan E. Jørgensen, skatteordfører

Samlet set kommer vi til at få et mere rimeligt system. Hvor boliger i mindre byer og i landdistrikterne tidligere har betalt for meget, får de fremover en lavere vurdering. Modsat har særligt lejligheder i de store byer grundet store værdistigninger, været underbeskattet.  

Det har været en prioritet at sikre et mere rimeligt system, som afspejler den faktiske værdi af folks boliger. På trods af en uskøn proces, vil det faktisk lykkes i det nye system. Trygheden for nuværende boligejere kan bestå ved visheden om, at alle danske boligejere enten slipper billigere i ejendomsskattebetaling eller beskyttes af skatterabatten.

Skal man sælge sit hus eller lejlighed, har man retskrav på en ny og endelig vurdering. Det kan man få meget hurtigt, hvis man står i den situation, og det kræver alene en salgsopstilling fra en ejendomsmægler. Har man andre usikkerheder i sin økonomi, kan man kontakte Vurderingsstyrelsen, som kan vejlede og rette skæve vurderinger. Og så vil der selvfølgelig være mulighed for at klage, når man i 2025 får den endelige vurdering og det fulde vurderingsgrundlag. Helt generelt vil jeg opfordre til, at man kontakter Vurderingsstyrelsen, hvis man mener, den foreløbige vurdering er meget skæv.

Vi har stort fokus på at sikre, at Vurderingsstyrelsen får rettet op på de fejl, der har været i nogle af de foreløbige vurderinger. 
Jan E. Jørgensen, skatteordfører

Til slut vil jeg understrege, at jeg til fulde forstår frustrationerne, hvis man har modtaget en meget overraskende vurdering. Vi har stort fokus på at sikre, at Vurderingsstyrelsen får rettet op på de fejl, der har været i nogle af de foreløbige vurderinger.

Jan E. Jørgensen

Skatteordfører

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste