Klima og miljø

Ny, grøn havplan giver plads til vindmøller, natur og fiskeri

Af Hans Andersen, erhvervsordfører

7. juni 2023 kl. 13:23

Med en ny havplan sikrer regeringen sammen med alle Folketingets partier, at vi i de kommende år finder balancen mellem bl.a. fiskeri, natur og produktion af grøn energi på havet. 

Der er nemlig rift om de danske havarealer. Der skal være plads til vindmøller, der kan give os grøn strøm. Der skal være plads til vores danske fiskere. Og så skal der være plads til, at naturen og havbunden lever og trives.

Det stiller store krav til planlægningen af, hvordan vi får mest muligt ud af de danske havarealer, samtidig med at vi giver plads til naturen, og her gør Venstre en stor forskel. 

Med en ny havplan sætter vi rammerne for den balance ved at fordoble arealet, hvor der kan opsættes havvindmøller, og mere end en fordobling af arealet for strengt beskyttet natur. 

For der skal være plads til det hele. 

Havplanen giver et stort rygstød til den grønne omstilling, da vi nu dedikerer ca. 30 pct. af havarealet til vedvarende energi.  
Hans Andersen, erhvervsordfører

I dag er 4 pct. af havarealet strengt beskyttet, men med den nye havplan bliver det øget til 10 pct. i 2030. Det betyder, at der i disse strengt beskyttede områder vil være forbud mod bundtrawl, råstofindvinding, klapning og vedvarende energi. 

I det hele taget er der flere grønne elementer i planen, hvilket drejer sig om stop for udledning af urenset spildevand, mere naturgenopretning og forsøg med udplantning af ålegræs til gavn for vandmiljøet. 

Samtidig gør Venstre en forskel for fiskerne, for vi har været med til at sikre, at der også fremover er grundlag for et aktivt og bæredygtigt erhvervsfiskeri i Danmark. 

Det betyder bl.a., at der skal tages hensyn til vigtige fiskeriområder, når vi udlægger havareal til andre formål, ligesom erhvervet skal inddrages aktivt og tidligt. 

Havplanen giver et stort rygstød til den grønne omstilling, da vi nu dedikerer ca. 30 pct. af havarealet til vedvarende energi. 

Det er vigtigt skridt imod en grønnere fremtid og mod at blive uafhængige af olie og gas.

Hans Andersen

Erhvervsordfører

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste