Udlændinge

Nu tager Mette Frederiksen fat på lempelserne

Øget børnetilskud lyder som en ædel tanke, men gode resultater sættes over styr.

Så skete det.
 
Det, Venstre advarede mod i løbet af valgkampen, er en realitet: Med en aftale mellem regeringen og resten af venstrefløjen om et såkaldt midlertidigt børnetilskud sætter Socialdemokratiet ydelserne for bl.a. arbejdsløse indvandrere op.

En enlig forsørger på kontanthjælp med to børn kan f.eks. se frem til at få op til 1.850 kr. ekstra om måneden. Skattefrit.
 
Det bliver dermed mindre attraktivt at bidrage til fællesskabet. Og mere attraktivt at søge asyl i Danmark.
 
I valgkampen gentog Mette Frederiksen (S) ellers flere gange, at udlændingepolitikken ikke ville blive lempet, og at ydelserne ville blive holdt i ro. Faktisk gik hun så langt som til at sige, at hun ikke ville være statsminister i en regering, som lempede udlændingepolitikken.
 
Det sker så alligevel. Knap 300.000.000 kr. vælger Socialdemokratiet at bruge på højere offentlige ydelser til bl.a. arbejdsløse indvandrere.

Det gør de, selv om den socialdemokratiske finansminister for en uge siden påstod, at der manglede penge i statskassen. Men penge til at finansiere Socialdemokratiets lempelser af udlændingepolitikken kan man åbenbart godt finde ...
 
I Venstre mener vi, at Socialdemokratiets aftale er en helt skæv prioritering af danskernes penge. De 300 mio. kr., Socialdemokratiet vælger at bruge på højere offentlige ydelser, kunne i stedet være brugt på vores fælles velfærd. På et bedre sundhedsvæsen. På en bedre ældrepleje. På en bedre folkeskole.
 
Med aftalen sætter Socialdemokratiet de gode resultater, vi har opnået i regering, over styr: Antallet af asylansøgere ligger på det laveste niveau i 10 år. 45.000 flere ikke-vestlige indvandrere kom i arbejde på vores vagt. Antallet af kontanthjælpsmodtagere styrtdykkede.
 
Desværre lurer flere lempelser i horisonten. I første omgang vil Mette Frederiksen nedsætte en ydelseskommission, som med garanti vil føre flere ydelsesstigninger med sig. Det vil Venstre selvfølgelig bekæmpe, så regeringen ikke får held med at smugle flere udlændingelempelser ind ad bagdøren!