Sundhed og velfærd

Kvinder skal kunne bestemme over egen krop

Af Sophie Løhde, indenrigs- og sundhedsminister, og Marie Bjerre, ligestillingsminister

3. maj 2024 kl. 10:11

Venstre, resten af regeringen og et bredt flertal i Folketinget gør 50 år gammel lovgivning på abortområdet tidssvarende ved at hæve abortgrænsen og give unge kvinder til at foretage egne valg og understreger dermed kvinders ret til at bestemme over egen krop.

Regeringen har indgået tre brede aftaler på abortområdet, som sikrer kvinder retten til på et lægefagligt oplyst grundlag selv at bestemme over egen krop.

I dag har kvinder ret til abort indtil udgangen af 12. graviditetsuge. I en ny aftale hæver Venstre, resten af regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu grænsen for, hvornår man kan få foretaget abort til udgangen af 18. graviditetsuge.

Baggrunden for ændringen er sundhedsfaglig. Da vores nuværende lovgivning om fri abort blev vedtaget i 1973, var det et progressivt og nødvendigt skridt for at sikre kvinders rettigheder. Og det har været afgørende for kvinders sundhed, frihed og livsmuligheder. Men i 50 år har lovgivningen ikke ændret sig betragteligt. 

Det til trods for de mange landvindinger, der er sket i sundhedsvæsenet – også når det gælder fosterdiagnostisk, hvor vi er blevet meget klogere.

Vi er stolte over, at Venstre nu igen går forrest for at styrke kvinders rettigheder og frie, reproduktive valg. Til gavn for kvinderne og for familierne. 
Sophie Løhde, indenrigs- og sundhedsminister, og Marie Bjerre, ligestillingsminister 

Blandt andet har muligheden for scanninger været banebrydende for at træffe beslutning vedrørende graviditeten. Første tilbud om scanning ligger i 1. trimester, men da resultaterne af scanningen oftest først foreligger efter 12. gravitetsuge, har man som kvinde ikke mulighed for at reagere med den nuværende abortgrænse uden at skulle få tilladelse fra et såkaldt abortråd.

Statistikkerne viser også, at et foster først er levedygtigt efter uge 22, og derfor er der ingen sundhedsfaglig begrundelse for at fastholde grænsen for fri abort på 12. uge. Lande som England, Holland og Island har allerede ændret lovgivningen og hævet abortgrænsen de seneste år, mens Sverige siden 1996 har haft en abortgrænse på 18 uger.

Regeringen har samtidig indgået en bred aftale om ét samlet nationalt abortnævn, der skal tage stilling til senaborter og som erstatter de fem regionale abortråd. Som organiseringen er i dag, kan der være forskel på, om man som kvinde kan få lov at få en abort, alt efter hvilken region man bor i. Den forskelsbehandling er ikke acceptabel. Det er ikke godt nok. Derfor sikrer vi nu med ét nationalt abortnævn en ensartet praksis for vurderingen af senaborter i hele landet. Og vi sørger også for, at unge mellem 15-17 år nu ikke skal have samtykke fra deres forældre til abort, men selv kan træffe et oplyst valg.  

Vi er stolte over, at Venstre nu igen går forrest for at styrke kvinders rettigheder og frie, reproduktive valg. Til gavn for kvinderne og for familierne.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste