Forskning

Kraftige Venstre-aftryk på ny forskningsaftale

Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Ulla Tørnæs, er meget tilfreds med den nye aftale om fordeling af forskningsreserven. 

Med aftalerne om fordeling af forskningsreserven er partierne blevet enige om udmøntningen af 3,1 mia. kr. til forskning og innovation i 2021. Venstres fokus i forhandlingerne har været på den grønne omstilling, life science og havforskningsskibet Dana.

- I Venstre er vi rigtig glade for aftalen om udmøntning af årets forskningsreserve, som fortsætter de tidligere års fokus på den grønne omstilling.  Vi har i forhandlingerne lagt ekstra stor vægt på landbrugets rolle i forbindelse med den grønne omstilling, og jeg er derfor særdeles tilfreds med, at landbruget er blevet tilgodeset med midler til at udvikle nye teknologier til at opnå en endnu mere bæredygtig fødevareproduktion med mindre klima- og miljøpåvirkning, siger Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Ulla Tørnæs.

- Samtidig er det også meget positivt, at det er lykkedes for Venstre at sætte life science på dagsordenen. Det er en dansk styrkeposition, som skal fastholdes og udvikles, fortsætter Ulla Tørnæs.

Der kom også en markant indrømmelse til Venstre, da Danmark får et nyt havforskningsskib - Dana - der blandt andet kan sejle og udføre vigtig forskning i klimaet i Arktis. Skibet har tillige stor sikkerhedspolitisk betydning, da det er essentielt med dansk synlighed i Arktis. Venstre har med Ulla Tørnæs i spidsen kæmpet indædt for skibet.

Dana skal blandt andet sikre dansk knowhow og kapacitet til at udføre forskning på internationalt ledende niveau i klima og biodiversitet. Der er tale om et ocean- og arktisgående forskningsskib, som kommer til at udgøre en platform for en vifte af forskningsdiscipliner med direkte relevans for den grønne omstilling. Skibet vil være i stand til at operere i et omfattende geografisk område og skal også varetage miljøovervågning og miljøopgaver i danske farvande.

Sidst - men ikke mindst - har det været en mærkesag for Venstre at sikre en fortsættelse af Grundtvig Centerets vigtige arbejde med at digitalisere Grundtvigs værker.

- Jeg er glad for, at det med 10 mio. kr. lykkedes at fastholde bevillingen til Grundtvig Centeret - Grundtvigs værker skal sikres for eftertiden, slutter Ulla Tørnæs.