Forskning

Forskningsreserve: Venstre vil bruge 1,5 mia. kr. på grøn omstilling og styrke life science

Af Venstres forsknings- og uddannelsesordfører Ulla Tørnæs

Det er afgørende for mig, at Danmark bevarer sin grønne førerposition, at vi får sat turbo på den grønne omstilling, og at vi prioriterer ’life science’, som bl.a. dækker over klinisk og biologisk forskning.  

Forhandlingerne om fordelingen af forskningsreserven for 2021 er netop begyndt. Regeringen har i år afsat 1,5 mia. kr. til forskningsreserven. Samtidig har regeringen afsat 750 mio. kr. til en særlig pulje for grøn omstilling, så de samlede offentlige udgifter til forskning lander på ca. 2,25 mia. kr. i 2021.

Mine og Venstres prioriteter til forhandlingerne om fordelingen af forskningsreserven for 2021 er meget klare: Jeg vil særligt styrke vores danske styrkepositioner ved at skubbe på den grønne omstilling og forskning indenfor life science. 

Venstre ønsker, at vi ud over de 750 mio. kr. fra puljen til grøn omstilling skal afsætte et tilsvarende beløb i forskningsreserven til den grønne omstilling. Det betyder, at Venstre samlet vil bruge 1,5 mia. kr. i 2021 på forskning i grøn omstilling.

Mine og Venstres ønsker til forhandlingerne er:

  • At understøtte vores danske styrkepositioner ved bl.a. at investere massivt i grøn forskning. Derfor vil vi bruge over halvdelen af midlerne i 2021 – mere præcist 1,5 mia. kr. - på grøn forskning. Samtidig vil vi skabe en bedre forbindelse mellem forskningsverdenen og det private erhvervsliv. De danske virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for at være førende på ny teknologi.

 

  • At ”life science”-området tilføres nye penge - særligt til klinisk forskning. Den danske medicinalbranche er i verdens elite, men også under stort pres fra lande som USA, Schweiz og Kina. Danmark skal fortsat være førende indenfor for nye sundhedsmæssige behandlinger, så danske hospitalspatienter får den moderne behandling, som vi mener, at de har krav på.

 

  • At Danmarks forskning i Arktis styrkes. Danmarks havforskningsskib Dana IV er 39 år gammelt og skal pensioneres. Venstre ønsker derfor at afsætte 180 mio. kr. til et nyt Dana-skib. Skibet har både forsknings- og sikkerhedsmæssig betydning for Danmarks tilstedeværelse i Arktis.

 

Jeg vil samtidig kræve, at regeringens besparelser på Grundtvig Centeret sløjfes, og der skabes ny dansk forskning på børneområdet. Desuden vil jeg kæmpe for at videreføre puljen for unge forskertalenter.

Der er med andre ord nok at tage fat på i de kommende forhandlinger. Jeg vil gå til forhandlingerne med fuldt fokus på, at Danmark bliver bedst muligt rustet til fremtiden.