Integration

Danmark for dem der kan og vil

Ny udlændingepolitik

Det er på høje tid at stoppe op og nytænke udlændingepolitikken.

Danmark er udfordret. Flere og flere udlændinge kommer hertil som følge af regeringens mange lempelser af udlændingepolitikken gennem de seneste tre år. Det koster det danske samfund næsten en milliard kroner ekstra hvert eneste år. Og samtidig er det desværre ikke alle de nytilkomne udlændinge, der ønsker at bidrage til eller blive en del af det danske samfund.

Det er derfor på høje tid at stoppe op og nytænke udlændingepolitikken. Og Venstre er klar med sit bud på en ny og nødvendig udlændingepolitik.

Derfor præsenterer vi i dag et politisk oplæg til en ny udlændingepolitik - ”Danmark – for dem der kan og vil”.

Det er et udlændingeudspil, der bygger på liberale værdier. Et udspil, hvor frisind, religionsfrihed og hensynet til individet, går hånd i hånd med ønsket om at sikre en indvandring til Danmark, hvor vi får flere af dem, som kan og vil – og færre af dem, som ikke vil. 

Derfor vil vi give borgere fra en række lande, der har en social, økonomisk og kulturel udvikling, der minder om vores, lettere adgang til at arbejde i Danmark.

Samtidig vil vi gøre det let for en udlænding at komme hertil for at være sammen med sin ægtefælle, hvis udlændingen let kan integreres i det danske samfund og forsørge sig selv.

På den anden side vil vi lukke døren for de udlændinge, der gerne vil til Danmark, men som ikke vil bidrage til det danske samfund.

Kan en udlænding ikke integreres, forsørge sig selv eller være en del af et demokratiske samfund og bekende sig til dets grundlæggende værdier, så skal man ikke kunne komme til Danmark.

Det er Venstres grundholdning, at udlændinge skal yde fra første dag og først nyde sociale ydelser, når man har bidraget.

Vi ønsker at værne om Danmark og samtidig at byde de mennesker velkommen, som vil være med til at fastholde og udvikle Danmark som et af verdens bedste og rigeste lande.

Læs hele oplægget her.