Venstre

Dagens forhandlinger: Der er plads til at åbne Danmark mere

Af Jakob Ellemann-Jensen, Venstres formand

Når du modtager dette, sidder jeg netop i forhandlinger med de øvrige partiledere og statsministeren. Emnet er en hurtigere genåbning af Danmark, fordi regeringen i torsdags pludselig kunne melde, at der var mulighed for at genåbne yderligere. Det skyldes, at Covid-19 epidemien fortsat er under kontrol.

I torsdags kunne regeringen så pludselig melde, at der var mulighed for at genåbne yderligere.

Vi mener, at Danmark skal åbnes så hurtigt, som det er muligt rent sundhedsforsvarligt. Og da alt, hvad vi hører fra myndighederne, er, at der er rum til at gå hurtigere frem, så er det selvfølgelig det spor, vi forfølger.

Heldigvis er vi ikke de eneste, der ser sådan på det. Og derfor er jeg glad for, at vi sammen med et flertal i Folketinget med de blå partier, Alternativet og Radikale Venstre - forud for forhandlingerne - er blevet enige om at kræve hele Danmark åbnet – med undtagelse af det, som ikke sundhedsforsvarligt kan åbnes for nuværende.

Vi er så langt, at det er den bedste måde at gribe tingene an på. Konkret betyder det, at vi sammen er gået til dagens forhandling med krav om tre ting:

  • Den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger lempes inden udgangen af maj. Det betyder ikke en fuldstændig åben grænse, men at vi begynder en gradvis normalisering til gavn for turister, der skal ind i Danmark, og for vores erhvervsliv, der skal ud i verden og lave forretninger til gavn for vores land.
     
  • Alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under de sundhedsmæssige retningslinjer, som myndighederne fastsætter. Hvis der er områder, hvor der selv ikke med retningslinjer kan åbnes forsvarligt, holdes det lukket.
     
  • Trinvis lempelse af forsamlingsrestriktionerne under forudsætning af, at der stadig holdes én meters afstand. Gerne således, at 10 til 50 personer bliver tilladt fra den 25. maj, 50 til 200 personer fra den 25. juni og 200 til 500 fra den 1. august.
    De gradvise lempelser er forudsat af, at der stadig holdes én meters afstand.

Det hele afhænger fortsat af, at danskerne holder afstand og følger myndighedernes retningslinjer. Og at der er styr på smitten. Det er der ifølge regeringen – og derfor er der rum til at åbne mere.

Derfor nu dette krav fra vores side.

For hvorfor tale om, hvad der kan åbnes? Vi skal i stedet tale om, hvad der skal holdes lukket. Naturligvis under skyldig hensyntagen til myndighedernes anbefalinger og målet om ikke at risikere superspredning.

Statsministeren har tidligere været endog meget varsom og afvist alle tanker i denne retning. Nu gør vi et nyt forsøg – og jeg håber, at hun lytter. For Danmark har brug for at komme tilbage til det, vi kender. Og gerne så hurtigt, som det nu kan lade sig gøre med de sundhedsmæssige hensyn, som naturligvis skal tages.