Giv et bidrag

Vil du også et Danmark, hvor det for fremtiden bedre kan betale sig at arbejde? Hvor vi skal have flere private arbejdspladser? Hvor Danmark skal åbnes mere for udlændinge, der kan og vil – men lukkes for dem, der ikke vil? Hvor vi kan være trygge i hjemmet og på gaden? Og hvor et godt sundhedsvæsen bliver endnu bedre?

Valgkamp koster, og hovedparten af kontingentet fra Venstres medlemmer spares op til kampagner. Pengene går til alt lige fra kampagnefilm og helsides annoncer i aviserne til valgplakater og bolsjer til uddeling på gaden. Så dit bidrag vil gøre en forskel.

ALLE VALGBIDRAG - STORE SOM SMÅ - ER VELKOMNE. TAK!
Navn og adresse på bidragsydere, der giver over 20.500 kr. indenfor kalenderåret, nævnes i regnskabet hos Venstres Landsorganisation.