Giv et bidrag

Vil du også et Danmark, hvor det for fremtiden bedre kan betale sig at arbejde? Hvor vi skal have flere private arbejdspladser? Hvor Danmark skal åbnes mere for udlændinge, der kan og vil – men lukkes for dem, der ikke vil? Hvor vi kan være trygge i hjemmet og på gaden? Og hvor et godt sundhedsvæsen bliver endnu bedre?

Valgkamp koster, og hovedparten af kontingentet fra Venstres medlemmer spares op til kampagner. Pengene går til alt lige fra kampagnefilm og helsides annoncer i aviserne til valgplakater og bolsjer til uddeling på gaden. Så dit bidrag vil gøre en forskel.

Sådan bruges bidrag til Venstre

Hver gang Venstre modtager 100 kr., i bidrag til folketingsvalget bliver de 69 kr. brugt på annoncering og synliggørelse af Venstres politik, 10 kr. bliver brugt på debatter, møder og turné rundt i Danmark, 4 kr. bliver brugt på at servicere Venstres folketingskandidater, 4 kr. bliver brugt på kampagnematerialer såsom flyer, pjecer mv. 13 kr. går til diverse såsom ekstra personale, transport, Venstres Ungdom mv.

ALLE VALGBIDRAG - STORE SOM SMÅ - ER VELKOMNE. TAK!

I Venstre kerer vi os om ordentlighed omkring partistøtte.

Vi er meget taknemmelig over for alle, som ønsker at bidrage økonomisk til Venstre – det gælder partiets mange medlemmer, som støtter via deres medlemskontingenter, samt beløb fra bidragsydere, der ønsker, at Venstre skal stå stærkt i valgkampe. Vi er også taknemmelige over for de mange andre liberale personer, interesseorganisationer, bevægelser, foreninger, erhvervsorganisationer og virksomheder, som ønsker at bidrage til partiet Venstre. Alle, der ønsker at fremme den liberale sag, er velkommen.

Hvert år aflægger Venstres Landsorganisation et årsregnskab i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres i overensstemmelse med god regnskabsskik på Venstres hjemmeside og på Folketingets hjemmeside. 

Kort om regler og praksis
I Venstre registrerer vi alle bidrag til partiet. Oplysningerne videregives ikke, men gemmes i fem år. I reglerne om partistøtte fastsættes der årligt en beløbsgrænse. I 2018 var beløbsgrænsen 20.500 kr. I 2019 er beløbsgrænsen på 20.900 kr., og den reguleres igen for 2020.

Et bidrag til Venstre omfatter både økonomiske bidrag og tjenesteydelser som eksempelvis at stille faciliteter til rådighed for Venstre.

I årsregnskabet oplyses navn og adresse på de bidragsydere, som har bidraget med mere end 20.900 kr. Beløbet, som bidragsydere, har bidraget med oplyses ikke.

Bidrag til Venstres erhvervsforeninger, som overstiger beløbsgrænsen, bliver også opført i Venstres årsregnskab. 

I denne regeringsperiode har Venstre sikret indførelse af forskellige tiltag for at sikre større åbenhed og gennemsigtighed omkring private bidrag til politiske partier. Der er indført et forbud mod at modtage større anonyme bidrag, og der er revisionspligt af alle partiers årsregnskaber. Revisionspligten har Venstre selv praktiseret i årsvis.

Derudover er der indført større åbenhed om større private bidrag, så det nu også omfatter alle niveauer i partierne, herunder kommunale og regionale kandidatlister og enkeltkandidater.