Arrrangeret af assens.venstre.dk

Venstre Assens - Åbent gruppemøde

-

Kære           Byrådsgruppe

Medlemmer af vælgerforeninger og kommuneforening

 Invitation til Åbent gruppemøde:

kl. 17.00 – 18.45 på Rådhuset, Lokale 1.

 

Kom i god tid til indgangen til Byrådssalen v/Skorstenen – I bliver lukket ind her.

Dagsorden:

 1. Velkommen og nyt fra gruppeformanden v/Pia Offer Madsen  
 2. Borgmesterens kvarter v/Søren Steen Andersen  
 3. Nyt fra fagudvalgene v/udvalgsformand/-næstformand
  Beskæftigelses-, Erhvervs- og Kulturudvalget           Seneste referat
  Miljø-, Teknik- og Planudvalget                                 Seneste referat
  Uddannelses-, Børne- og Familieudvalget                 Seneste referat
  Social- og Sundhedsudvalget                                    Seneste referat
  Økonomiudvalget                                                      Seneste referat
 4. Dialog om aktuelle emner    

 5. Nyt fra organisationen 

Vi ser frem til et godt møde, med mange deltagere fra ”baglandet”

 

Med venlig hilsen

Pia Offer Madsen                                Jørgen G. Hviid  

Formand Byrådsgruppen                   Formand Venstre Assens Kommune

 

Sted: Assens Rådhus, Mødelokale 1
Adresse: Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Dato:
-
Læs mere