Arrrangeret af venstremors.dk

Generalforsamling Venstre Mors

-

Tale af spidskandidat til Regionsrådsvalg 16.11.2021 Mads Duedal

Præsentation af kandidater til valg til Kommunalbestyrelsen den 16.11.2021

Tilmelding til Klaus Matthiesen: klausmatthiesen@gmail.com

Afholdes både fysisk og virtuelt og man skal ved tilmelding meddele hvordan man ønsker at deltage.

Sted: Det Ottekantede Forsamlingshus
Adresse: Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev
Dato:
-
Læs mere