Arrangeret af assens.venstre.dk

Generalforsamling og opstillingsmøde for spidskandidater 18-03-2024

18

mar.

Verninge Forsamlingshus

Fuglekildevej 85, 5690 Tommerup

18. marts 2024 kl. 19:00 - 18. marts 2024 kl. 22:00

Indkaldelse til generalforsamling i Venstre Assens Kommune

og opstillingsmøde af spidskandidater til kommunal- og regionsrådsvalg 2025 i Assens kommune

Mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00

Sted: Verninge Forsamlingshus, Fuglekildevej 85, 5690 Tommerup

 

Dagsorden:

1.   Valg af stemmetællere

2.   Valg af dirigent

3.   Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4.   Behandling af regnskab

5.   Behandling af indkomne forslag

Jf. Venstres vedtægter § 17 stk. 2 skal der senest på en generalforsamling i året forud for valgåret til et kommunalvalg træffes beslutning om følgende punkter:

a.     Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram for valgperioden 2026-2029
Bestyrelsen foreslår:
- at handlingsprogrammet for valgperioden 2026-2029 vil blive sammenfattet af en gruppe sammensat af medlemmer af byrådsgruppen og kommuneforeningen efter inddragelse af medlemmerne og forelagt til godkendelse på næste års generalforsamling.

b.     Procedure for opstilling og valg af kandidater
Bestyrelsen foreslår:
- at der bliver afholdt én valgomgang med afgivelse af 7 navne på stemmesedlen. - at afstemningsmetoden er pointmetoden.
- at der ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater vil de blive indplaceret på opstillingslisten i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.
- hvis der er ledige pladser på kandidatlisten i forhold til det maksimale antal kandidater, som Venstre kan stille med, gives bestyrelsen mandat til at supplere listen i bunden med nye kandidater i perioden efter opstillingsmødet og frem til tidsfristen for indlevering af kandidatlisten.

c.     Opstillingsform og tidspunkt for opstilling

Bestyrelsen foreslår:
- at opstilling sker på et opstillingsmøde, som afholdes i 1. halvår af 2025

d.    Opstilling på en eller flere kandidatlister

Bestyrelsen foreslår:
- at der opstilles på én fælles kandidatliste for hele kommunen

e.    Bemyndigelse til at indgå valgforbund

Bestyrelsen foreslår:
- at der gives bemyndigelse til at indgå valgforbund til spidskandidaten og kommuneforeningsformanden i forening

6.   Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til Kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse

7.   Valg af formand
På valg er:    Jørgen G. Hviid – Modtager genvalg

8.   Valg af medlemmer og suppleanter

På valg er:   Ole Maagaard Pedersen, Michelle Pedersen og Morten Asserbo
           – Alle modtager genvalg.
           Desuden er der en vakant plads

9.   Valg af 2 revisorer og suppleanter
På valg er:    Kresten Banke og Bent Østerskov

10.Valg af medlem til Venstres fynske EU-udvalg
På valg er:    Morten Asserbo - Modtager genvalg.

11.Beretning fra Kredsbestyrelsen

12.Valg af Venstres spidskandidat til kommunalvalg 2025 i Assens Kommune
Kandidater skal melde deres kandidatur til kommuneforeningsformand Jørgen G. Hviid på
mail@best4life.dk senest den 11. marts 2024

13.Valg af Venstre i Assens’ spidskandidat til regionsvalg 2025 i Region Syddanmark til indplacering på den første af Assens’ pladser på den fælles Venstre-liste.
Kandidater skal melde deres kandidatur til kommuneforeningsformand Jørgen G. Hviid på
mail@best4life.dk senest den 11. marts 2024

14.Valg af 1 delegeret til landsmødet

15.Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der være politisk debat med bl.a. EP-kandidat Jonas Pullich, VU og borgmester Søren Steen Andersen.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

Venstre Assens Kommune

Jørgen G. Hviid

Formand