ARRRANGERET AF assens.venstre.dk

Generalforsamling i Venstre Assens Kommune og opstillingsmøde i Assens kredsen

20

mar.

Bethesda

Vestergade 8, 54922 Vissenbjerg

20. marts 2023 kl. 19:00 - 20. marts 2023 kl. 22:00

 

Dagsorden:

1.   Valg af stemmetællere

2.   Valg af dirigent

3.   Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4.   Behandling af regnskab

5.   Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår,

a.     at der afholdes opstillingsmøde for valg af spidskandidat til henholdsvis KV25 og RV25 sammen med generalforsamlingen i 2024.

b.    at spidskandidater skal melde deres kandidatur senest en uge før opstillingsmødet til formanden.

c.     at afstemningen, ved mere end en kandidat, vil ske i flere valgrunder, hvor den der får færrest stemmer i en valgrunde udgår.

6.   Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til Kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse

7.   Valg af formand
På valg er:     Jørgen G. Hviid – Modtager genvalg

8.   Valg af medlemmer og suppleanter
På valg er:     Pia Johansen, Torben Schadt-Poulsen og Søren Fisker Olesen
                       – Alle modtager genvalg.
                       Lars Tastum Madsen – Modtager ikke genvalg

9.   Valg af 2 revisorer og suppleanter
På valg er:     Kresten Banke og Bent Østerskov

10. Valg af medlem til Venstres fynske EU-udvalg

11. Beretning fra Kredsbestyrelsen

12. Valg af folketingskandidat i Assens Kredsen
Kandidater skal melde deres kandidatur til kredsformand Ulrikka Brændgaard Nissen på ulrikkab@gmail.com senest den 6. marts 2023

13. Valg af 1 delegeret til landsmødet

14. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være politisk debat med bl.a. borgmester Søren Steen Andersen.