ARRRANGERET AF broenderslev.venstre.dk

Generalforsamling i Kommuneforeningen

27

mar.

Thise multi hal

,

27. marts 2023 kl. 18:00 - 27. marts 2023 kl. 22:00

HUSK AT KOMME TIL KOMMUNEFORENINGS GENERALFORSAMLING OG MØD FOLKETINGSMEDLEM MARIE BJERRE 

MANDAG D. 27.03.2023 KL.: 18.00 I THISE MULTI HAL I MANNA, MED SPISNING.

HUSK SENEST TILMELDING ONSDAG D. 22 MARTS.

For deltagelse koster det 200kr. i partistøtte. 75kr. hvis man først kommer til generalforsamlingen. Der vil blive serveret drikkevare hertil. Tilmelding sker på hjemmesiden broenderslev.venstre.dk eller til mail: sbl198810@hotmail.com

Betaling for deltagelse vil ske på aftenen og via mobil pay: 989095

Generalforsamling starter kl. 19.00

Marie Bjerre kommer op ca. kl. 19.30 under valg handling.

1.       Valg af stemmetæller

2.       Valg af dirigent.

3.       Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

4.       Behandling af regnskab

5.       Behandling af indkomne forslag, skal være formanden i henne seneste 

d. 1 februar.

6.       Budget og kontingent

7.       Valg af formand

8.       Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Valg af antallet af frit valgte, 5 i dag, optil 8 personer  

a. Kommuneforeningsmedlemmer på valg er: Line V. Pedersen,  Maibritt Iversen(ikke genvalg), Jacob Vilhelmsen, Ib Nielsen, Malene Fisker

b. Søren W. Thomsen repræsenterer VU

c. Suppleanter: Doris Nielsen, Per Raaby

d. Præsentation af ansvarlige for Ad Hoc-udvalg

9.       Valg af revisor og suppleanter

10.     Orientering fra kredsen

11.     Valg af 1 delegeret til landsmødet

a.       Bestyrelsen ønsker bemyndigelse af generalforsamling til at vælge den delegerede

12.   Eventuelt

 

  Med Venlig Hilsen Svend Bøgh Kommuneforeningsformand for Venstre i Brønderslev