ARRRANGERET AF assens.venstre.dk

Generalforsamling - Aarup Vælgerforening

7

feb.

Hotel Aarup Kro

Bredgade, 5560 Aarup

7. februar 2023 kl. 18:00 - 7. februar 2023 kl. 22:00

Kære medlem

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Venstre Aarup Vælgerforening
Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00 på Hotel Aarup Kro

Mødet indledes med spisning kl. 18.00.

Menu: Dagens Ret – Karbonader med tilbehør

Tilmelding til spisning skal ske til Lars Kr. Pedersen på tlf. 20802389 eller Jørgen G. Hviid på tlf. 25382433
senest den 1. februar 2023.

Efter spisningen går vi over til afholdelse af generalforsamlingen kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og referent
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
  • På valg er Lars Kr. Pedersen – Modtager ikke genvalg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • På valg er Ole Maagaard Pedersen og Nikolaj Leed Henriksen,
   Jørgen G. Hviid – Alle modtager genvalg
 9. Valg af delegerede til landsmødet
 10. Valg af to revisorer og suppleanter
  • På valg er Lilli Fischer og Helle Damkjær Hansen
 11. Evt.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Efter generalforsamlingen er der politisk debat med vælgerforeningens medlemmer af byrådet Nikolaj Leed Henriksen og Ole Maagaard Pedersen samt borgmester Søren Steen Andersen.

Vel mødt.

Venlig hilsen og på gensyn
Lars Kr. Pedersen
Formand Venstre Aarup, tlf. 20802389  -  Mail: larskr.pedersen1@gmail.com