Arrangeret af vejleby.venstre.dk

Generalforsamling

20

feb.

7100

,

20. februar 2024 kl. 19:00 - 20. februar 2024 kl. 21:30

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
4. Behandling af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
- Forslag fra bestyrelsen. Tilpasning af vedtægter og forretningsorden, så de følger Venstres vedtægter fra 2022. Udsendes ca. 14 dage før generalforsamlingen.
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af to revisorer og suppleant(er).
10. valg af delegerede til Landsmødet.
11. Eventuelt.