ARRRANGERET AF hjoerring.venstre.dk

Generalforsamling 2023 - Venstre i Hjørring Kommune

Generalforsamling 2023 - Venstre i Hjørring Kommune

20

mar.

Tannishus

Tannisbugtvej 123, Tversted, 9881 Bindslev

20. marts 2023 kl. 18:00 - 20. marts 2023 kl. 22:00

 

 

Venstre i Hjørring kommune invitere til Generalforsamling 
Mandag den 20 marts kl. 18.00 på Tannishus i Tversted.

 

Vi starter aftenen med at spise. Herefter er der generalforsamling efter vedtægterne.

Efter generalforsamlingen skal der vælges en kandidat til folketinget.

Spisning før generalforsamlingen koster 150,-
Tilmelding på Mobilepay 892352
Eller konto: 9070 1621280186

Senest den 13/3

Efter generalforsamlingen er der politiske oplæg ved 
Regions og byrådsmedlem Lone Olsen og 
Borgmester Søren Smalbro

Dagsorden:
1)Valg af stemmetællere – Forslag byrødderne 
2)Valg af dirigent - Forslag Kurt Mikkelsen 
3)Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 
4)Behandling af regnskab 
5)Behandling af indkomne forslag 
6)Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til 
kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5 og 6 
7)Valg af formand - Der skal vælges ny formand
8)Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse – På valg : Thomas Baggi, Bjarne 
Træholt og Søren Bentsen
9)Valg af to revisorer og suppleant(er) – Forslag Bo Back Nielsen og Kurt Mikkelsen 
10)Valg af 1 delegeret til landsmødet - Bes. Bemyndiges til at vælge. 
11)Eventuelt 

Valg af kandidat til folketinget. 

Med venlig hilsen

Jeppe Gleager
Formand for Venstre i Hjørring kommune