Arrrangeret af valby.venstre.dk

Generalforsamling

-

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Venstre i Valby

Dato 20. februar 2019 kl. 19 på Københavns rådhus, Rådhuspladsen 1, København V.

Kl. 19 indledes aftenen i fællesskab. Her vil Venstres gruppeformand på Christiansborg Karen Ellemann stå for et indlæg om aktuel dansk politik, mens en repræsentant fra Venstres Landsorganisation vil give en "peptalk" om de organisatoriske og politiske forberedelser op til de to kommende valg.

Venstre i København er vært ved en forfriskning under den fælles indledning.

Kl. 20 går vælgerforeningerne herefter hver til sit for at gennemføre de lokale generalforsamlinger. Lokale meddeles efter den fælles indledning.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4. Behandling af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af delegerede til landsmødet

10. Valg af formand for kredsbestyrelsen, se dog § 8, stk. 4

11. Valg til kredsbestyrelsen, se dog § 8, stk. 3

12. Valg af to revisorer og suppleant(er)

13. Eventuelt

Sted: Københavns rådhus
Dato:
-
Læs mere