Arrrangeret af nataschajoof.venstre.dk

EU og Bacon

-

Deltagelse i EU valgmøde som tilhører

Landbruget vedbliver at være et af vores vigtigste erhverv. Derfor er det væsentligt, at der er samhørighed mellem krav og privilegier fra EU og national side. Derfor deltager jeg i dette vælgermøde - for at lytte, lære og bidrage til netop samhørighed til gavn for landbruget, også for fremtiden.

Se program nedenfor.

***

Skal vi selv til at spise vores bacon?
- Konsekvenserne af Brexit for landbruget i Vestjylland

Program:
• Velkomst v/Sven Agergaard
• Indlæg: MEP Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet
Hvorfor er valget til EU lige så vigtigt som folketingsvalget?
• Indlæg: Asger Krogsgaard, formand for danske slagterier
EU’s betydning for landbrugseksporten
• Indlæg: Ole Wehlast, forbundsformand NNF
EU’s betydning for beskæftigelsen i Fødevareproduktionen
• Indlæg: Erik Poulsen, kandidat til EU valget for Venstre
Brexit viser, hvor vigtig EU er for Midt- og Vestjylland
• Paneldiskussion

Tilmelding på tlf. 70 21 20 40 senest den 15. maj.
Landbruget i det tidligere Ringkøbing Amt er vært.

https://www.facebook.com/events/322338975101787/ 

Adresse: Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning
Dato:
-
Læs mere