Arbejdsmarked

Lidt senere tilbagetræning for dem, der kan

Den seneste tid har der været heftig debat om regeringens kommende forslag om at bede de danskere, der kan, om at blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet. 

Læs mere
Arbejdsmarked

Kontanthjælpsloft fordi det skal betale sig at arbejde

I dag er der 100.000 danskere, for hvem det knap kan betale sig at arbejde. Det er hverken rimeligt eller holdbart. Det vil vi ændre. Det sagde vi før valget – og det leverer vi på. 

Læs mere
Arbejdsmarked

Der skal være en klar gevinst ved at arbejde

Der hersker bred politisk enighed om, at flere skal have et arbejde og forsørge sig selv, mens færre skal stå uden for arbejdsmarkedet og forsørges af det offentlige. Så langt så godt. 

Læs mere
Arbejdsmarked

Bred aftale sikrer stabilt og fleksibelt dagpengesystem

Efter bare tre dage ved forhandlingsbordet har regeringen i dag indgået en bred aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om et nyt og fleksibelt dagpengesystem, der som udgangspunkt fastholder den to-årige dagpengeperiode og samtidig sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Læs mere
Arbejdsmarked

Positive takter i Dagpengekommissionens anbefalinger

Dagpengekommissionen har i dag fremlagt sin længe ventede rapport med en række anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Det er en rigtig god rapport med mange forslag, der trækker i retning af et mere sundt og fleksibelt dagpengesystem, og som understøtter et godt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og færre arbejdsløse. 

Læs mere
Arbejdsmarked

Et stabilt og fleksibelt dagpengesystem

Et nyt dagpengesystem skal være fleksibelt, og det skal sikre, at det er attraktivt at arbejde. Sådan lyder det fra Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, der ser flere positive elementer i Dagpengekommissionens netop præsenterede anbefalinger. 

Læs mere
Arbejdsmarked

I Danmark skal det kunne betale sig at arbejde

Det er en grundlæggende god og sund værdi, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Læs mere
Arbejdsmarked

Udlændinge løber med de nye job i Danmark

Regeringen bryster sig i store millionkampagner af, at den har skabt 40.000 private arbejdspladser i Danmark. Men der er tale om et skønmaleri.

Læs mere
Arbejdsmarked

Det skal kunne betale sig at arbejde

Valgkampen er i gang! Og der er forhåbentlig nu under tre uger til, at Danmark igen kan få en ny, borgerlig regering.

Læs mere
Integration

Kommuner skal belønnes for god integration

Der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få indvandrere og efterkommere i arbejde. Venstre vil derfor motivere kommunerne til at gøre en endnu større indsats for integrationen.

Læs mere
Arbejdsmarked

En god dag for arbejdsmiljøet

Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Regeringen, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti har her til formiddag indgået en aftale om at styrke arbejdsmiljøindsatsen, så flere mennesker får et godt og langt arbejdsliv.

Læs mere
Arbejdsmarked

Der er brug for en jobreform

6 kr. i timen. Det er den gevinst, et ægtepar på kontanthjælp, på over 30 år, med to børn kan høste til sig selv, hvis den ene finder et job. Kun 6 kroner. Og så er udgift til transport til og fra arbejde endda ikke trukket fra.

Læs mere
Arbejdsmarked

Flere skal arbejde for velfærden

Firehundrede-fireoghalvtredstusinde-tohundrede-og-femten kroner. 

Læs mere
Arbejdsmarked

Ny aftale om satspulje på beskæftigelsesområdet

Satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet er blevet fordelt.

Læs mere