Venstres finanslovsprioriteter for 2022

Venstre går til forhandlingsbordet med målsætningen om at sikre danskerne mere frihed og flere muligheder. 

Mere frihed og flere muligheder

Venstre vil give danskerne mere frihed og flere muligheder. Vi vil bl.a. give bedre muligheder til et reelt frit valg af praktiserende læge, mere frihed og flere rettigheder til fødende og mere frihed til at disponere over de penge, som arbejdende danskere tjener. Med Venstres finanslovsprioriteter for 2022 viser vi nu vejen til, hvordan flere bliver en del af det arbejdende fællesskab, og hvordan vi gør Danmark rigere. Det giver os mulighed for at prioritere velfærden, give mere frihed og investere i den grønne omstilling.

Mere frihed for den enkelte dansker

Velfærden skal tage udgangspunkt i den enkelte danskers behov. Vi skal indrette et samfund, hvor den enkelte har mulighed for at leve det liv, den enkelte ønsker – med mest mulig frihed.

Det kræver, at vi sikrer et velfærdssamfund, som tilbyder en bred vifte af muligheder. Du skal have friheden til at vælge den løsning, der er bedst for dig selv. Om det er at vælge en friskole i stedet for en folkeskole. Eller et friplejehjem i stedet for det kommunale tilbud.

Venstre vil give danskerne mere frihed og flere muligheder.

Venstres finanslovsprioriteter for 2022 viser vejen til at sikre mere frihed for den enkelte dansker.

Manglen på arbejdskraft truer vores muligheder for at prioritere velfærd og grøn omstilling 

Corona-smitten har nu i mere end halvandet år i lange perioder påvirket både danskernes liv og dansk økonomi. Men vi har holdt samfundet i gang, fordi danskerne har taget ansvar.

Vi har sprittet af, holdt afstand og i det hele taget er det vores individuelle ansvar, som har gjort, at vi er kommet godt igennem indtil videre. Det er på samme måde, vi skal komme igennem en ny smittebølge.  

Dansk økonomi er kommet flot op i tempo, og flere danske virksomheder melder om rekordstor mangel på arbejdskraft. Virksomhederne mangler simpelthen hænder og hoveder.

I oktober var det en ud af tre af virksomhederne indenfor serviceerhvervet, der melder om mangel på arbejdskraft. Det er ny rekord. Indenfor turismen er det seks ud af 10, der mangler arbejdskraft, og i bygge- og anlægsbranchen er det omkring halvdelen af virksomhederne, der mangler medarbejdere.

Situationen er alvorlig. For har danske virksomheder ikke adgang til den arbejdskraft, de har brug for, risikerer vi at tabe opsvinget på gulvet. Det vil både på kort og langt sigt koste vækst, velstand og danske arbejdspladser, som er selve forudsætningen for vores fælles velfærd og den grønne omstilling.

Danske virksomheder melder om mangel på arbejdskraft

Dansk Industri melder, at manglen på medarbejdere er så alvorlig, at de ville kunne ansætte 32.000 flere medarbejdere, hvis kandidaterne var der. Og alene det er næsten en fordobling siden starten af juni. Hvis man kunne ansætte de medarbejdere, ville det kunne bidrage med 32 mia. kr. i værdiskabelse om året.

Vi går altså glip af en værdiskabelse på 32 mia. kr. om året pga. manglen på arbejdskraft. Det skal der gøres noget ved.

Venstre vil sikre, at danske virksomheder kan ansætte de medarbejdere, de har brug for. Så vi kan skabe vækst og udvikling – og så vi derved har mulighed for at prioritere vores velfærd og den grønne omstilling.

Venstres finanslovsprioriteter for 2022 anviser vores vej til at sikre, at danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Vi vil gøre det mere attraktivt at tage et arbejde, så vi får flere med i det arbejdende fællesskab.

Med Venstres finanslovsprioriteter for 2022 viser vi vejen til at få mere end 25.000 flere med i det arbejdende fællesskab. Det vil gøre Danmark rigere.

Når vi gør Danmark rigere, og når vi holder skatterne i ro, kan vi levere bedre velfærd helt i tråd med Venstres Velfærdsløfte. Så vil velfærden følge med, når vi bliver flere børn og ældre. Og det er også vejen til, at vi kan investere massivt i den nødvendige grønne omstilling.

Nødvendigt med flere ambitioner

Den socialdemokratiske regering fører en politik, der gør Danmark fattigere, og som begrænser vores muligheder for at prioritere velfærd og grøn omstilling.

Siden Socialdemokratiet overtog regeringsansvaret i sommeren 2019, har de gennemført politik, der reducerer beskæftigelsen med 10.000 personer. De har bl.a. hævet ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Dermed kan en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn få 2.000 kr. ekstra skattefrit hver måned. Det gør det mindre attraktivt at arbejde og bidrage til fællesskabet. Og mere attraktivt at søge asyl i Danmark.

Samtidig har den socialdemokratiske regering hævet eller foreslået af hæve skatterne over 40 gange for 12 mia. kr. Det er skadelige skattestigninger, der begrænser virkelysten og udviklingen. Senest har regeringen foreslået at hæve skatten på iværksætteri.

Regeringens politik gør Danmark fattigere. For regeringens politik reducerer dansk velstand med 14 mia. kr. og svækker dermed vores muligheder for fx at prioritere velfærden og den grønne omstilling.

Den socialdemokratiske regering er imod at hjælpe væksten på vej ved at sørge for, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, som de har brug for. Deres finanslovsforslag for 2022 indeholder ikke ét initiativ, der øger beskæftigelsen. Og selvom de siden har fremlagt nye forslag, dækker det kun det hul i beskæftigelsen, de selv har skabt.

Samlet set, så er der brug for større ambitioner. Vi skal stoppe skattestigningerne og bruge indkomstskatten som værktøj til, at det bedre kan betale sig at arbejde. Vi skal også give vores seniorer endnu bedre muligheder for at bidrage til økonomien. Og vi skal give bedre adgang til international arbejdskraft.

Effekt på strukturel beskæftigelse af regeringens politik
Effekt på strukturel beskæftigelse af regeringens politik (2025)

Vi kæmper for det frie valg

S-regeringen modarbejder gang på gang danskernes frie valg – og dermed danskernes frihed til at leve det liv, de ønsker.

Socialdemokratiet gik fx til valg i 2019 på at gøre det dyrere for forældre at vælge en fri grundskole. Derfor foreslog de at sænke den såkaldte koblingsprocent - som er den andel af udgiften til en folkeskole, som staten betaler til en fri grundskole. Med en reduktion ville færre have råd til og dermed frihed til at vælge en fri grundskole. Efter pres fra bl.a. Venstre blev forslaget heldigvis ikke til virkelighed.

Regeringen har også modarbejdet det frie valg af unges ungdomsuddannelse. De har indgået en aftale med et flertal i Folketinget om at tvangsfordele kommende elever på ungdomsuddannelserne i de store byer baseret på deres forældres indkomst. Det begrænser unge menneskers frihed til at vælge det gymnasium, der passer dem.

Også på ældreområdet har regeringen begrænset det frie valg. I forhandlingerne om de såkaldte velfærdsaftaler på ældreområdet vedtog regeringen, at de deltagende kommuner på ældreområdet kan sætte alle fritvalgordninger ud af kraft. Det betyder, at ældre risikerer, at deres mulighed for selv at vælge fx ældrebolig eller hjemmehjælp kan blive fjernet i Middelfart, Langeland og Viborg kommuner. Det var også derfor, at Venstre stod udenfor aftalen.

Eksemplerne er mange. Venstre vil en anden vej end den socialdemokratiske. Vi vil sikre, at Danmark bliver et mere frit samfund med flere muligheder for danskerne.

Med Venstres finanslovsprioriteter tager vi helt konkrete skridt på vejen mod et mere frit Danmark med flere muligheder for den enkelte.

Venstres prioriteter for 2022

Venstre vil give danskerne mere frihed og flere muligheder. Venstres finanslovsprioriteter for 2022 viser vejen til et rigere, friere og grønnere Danmark.

Vi anviser forslag til at øge beskæftigelsen med over 25.000 personer. Når flere er en del af det arbejdende fællesskab, har vi bedre råd til at prioritere de ting, vi gerne vil.

Venstres ambitioner er:

  • Vi vil sikre, at danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Derfor vil vi øge beskæftigelsen med over 25.000 personer. Det vil vi gøre, samtidig med at vi holder skatterne i ro, og at vi investerer i den grønne omstilling.
  • Vi vil levere på det Velfærdsløfte, vi gav danskerne før sidste folketingsvalg. Det kræver, at vi gør Danmark rigere, og at vi holder skatterne i ro. Og vi vil forny den offentlige sektor, så vi sikrer, at mennesket er i centrum.
  • Vi vil føre en stram og konsekvent udlændingepolitik med plads til dem, der vil fællesskabet.
  • Vi vil sikre et stærkt Danmark i verden, hvor vi tager ansvar for verden omkring os.

Gå i dybden med Venstres udspil her:

Læs det samlede udspil

Du finder Venstres samlede udspil med prioriteter til finansloven her.