Skole

Høj kvalitet

Det danske uddannelsessystem skal tilbyde undervisning af høj kvalitet og faglighed. Undervisningen skal målrettes den enkelte og kunne holddeles, så alle elever og studerende stimuleres og udvikles. Folkeskolen skal være en skole, der tilbyder undervisning af højeste kvalitet. Lærerne skal være dygtige, og lokalerne skal være tidssvarende. At være et barn i en dansk folkeskole skal være en god og tryg oplevelse.

Det er forældrenes ansvar, at børnene allerede ved skolestart er klar til at modtage undervisning.

Efterskolerne skal være en del af uddannelsessystemet, hvor elever udvikler faglige og sociale kompetencer, samtidig med at de opnår større modenhed og får lettet overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Efterskolerne er en vigtig del af det danske uddannelsessystem, der også skal være med til at løfte et større ansvar for at sikre, at elever, der mistrives mentalt, får den nødvendige støtte.

Venstre støtter op om målsætningerne i folkeskolereformen, der skal gøre folkeskolen endnu bedre. Vi vil løbende vurdere, om intentionerne bag reformen bliver indfriet. Hvis der er ting, der ikke virker, skal vi ikke tøve med at ændre på dem.

FRIHED TIL AT VÆLGE SKOLE

Der skal være frit valg mellem forskellige folkeskoler og mellem offentlige og private skoler. Pengene skal følge eleven og ikke institutionen.

De frie skoler (privatskoler og friskoler) er et godt alternativ til forældre, der ønsker en anden skoleform til deres barn. Derfor ønsker vi også at fastholde det nuværende tilskud til de frie skoler.

Der skal være frihed til at bestemme, hvordan undervisningspligten opfyldes. Forældrene skal fortsat selv kunne vælge, hvor og efter hvilke overordnede principper deres børn skal undervises.

ALLE MED I FÆLLESSKABET

Alle børn og unge fortjener at være en del af fællesskabet i Danmark. Det kræver, at man kan regne, læse og skrive. Derfor skal der gøres mere for de fagligt svageste elever i folkeskolen, så de løftes fagligt og opnår tilstrækkelige færdigheder til at klare sig godt i deres uddannelsesliv og deres arbejdsliv.

FLERE SKAL HAVE DEN RIGTIGE UNGDOMSUDDANNELSE

Flere unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse, så flere gennemfører deres uddannelse og får et bedre fundament til at gennemføre en videregående uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Venstre ønsker, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, da Danmark i de kommende år kommer til at mangle faglærte i industrien og service- og produktionserhvervene. Derfor skal erhvervsskolerne styrkes, og der skal skaffes flere praktikpladser i erhvervslivet, så flere unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse i en virksomhed. Erhvervsuddannelserne skal kunne tilbyde gode uddannelser af høj kvalitet til de danskere, der både er gode til at bruge hovedet og deres hænder.

Venstre støtter op om erhvervsuddannelsesreformen, der styrker kvaliteten bl.a. via højere adgangskrav, udbredelse af EUX-uddannelsen og målrettet støtte til de elever, der ikke opfylder kravene.

Fagligheden skal styrkes på gymnasiet, der skal målrettes de unge, som har et ønske om at tage en videregående uddannelse efter deres studentereksamen. Derfor støtter vi op om adgangskrav til gymnasiet, så kvaliteten styrkes, frafaldet reduceres, og flere får kompetencerne til at gennemføre en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet.

Venstre har indgået en ambitiøs aftale om bedre erhvervsuddannelser.