Grundloven

Fornyelse af grundloven

Grundloven sikrer de grundlæggende frihedsrettigheder og er det vigtigste retlige fundament for vores demokratiske samfund. I grundloven kan man i lyset af vores historie og kulturelle traditioner finde en række grundlæggende værdier og principper for vores samfund.

Grundloven kan og skal kun ændres, hvis der er et reelt behov og massiv opbakning i befolkningen til det. Venstre mener ikke, at der er noget tvingende behov for at ændre grundloven på nuværende tidspunkt.

Hvornår skal man kunne stemme?

Venstre mener, at den nuværende valgretsalder på 18 år er passende.