Venstres prioriteter

Venstre vil en anden vej end regeringen. Vi vil levere på vores Velfærdsløfte, og vi vil investere mere i den grønne omstilling, end regeringen lægger op til i sit finanslovsforslag. Og vi kan gøre det, mens vi har et skattestop, så det ikke bliver dyrere at være dansker eller at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Vi holder de løfter, som vi gav danskerne i løbet af valgkampen.

  • Vi vil levere det Velfærdsløfte, vi gav danskerne i valgkampen og bl.a. sikre et markant løft af sundhedsvæsenet.
  • Vi vil aflyse regeringens skadelige skattestigninger og indføre vores skattestop.
  • Vi vil være mere ambitiøse på den grønne omstilling, end regeringen har foreslået med sit finanslovsforslag.
  • Vi vil sikre et Danmark i balance med vækst, udvikling og bosætning i hele landet.
  • Vi vil holde fast i vores faste og fair udlændingepolitik.

Og så er vi klar til at indgå konstruktivt i forhandlinger, når regeringen indkalder. Desværre har vi indtil videre været vidne til en regering, der sylter tingene og endnu ikke har indkaldt til en række vigtige forhandlinger. Det gælder bl.a.:

  • Forhandlinger om flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi.
  • Forhandlinger om en sundhedsaftale.
  • Forhandlinger om en klimahandlingsplan.
  • Forhandlinger om en infrastrukturplan.

Vi vil opfordre regeringen til at få indkaldt partierne til forhandlinger hurtigst muligt. Og så er Venstre klar til at være en opposition, der tager ansvar.