Fast og fair udlændingepolitik

Vi skal passe på Danmark. Derfor skal vi have styr på udlændingepolitikken og holde antallet af asylansøgere på et lavt niveau. Og vi skal stille krav om, at dem, der kommer hertil, bidrager til fællesskabet. Desværre har regeringen allerede på flere punkter gennemført eller bebudet lempelser af udlændingepolitikken, og de røde støttepartier kræver endnu flere lempelser. Det er Venstre imod. Vi vil insistere på en fast og fair udlændingepolitik.

Fastholde integrationsydelse på rimeligt niveau

Da Venstre overtog regeringsansvaret i 2015, indførte vi som noget af det første integrationsydelsen. Derudover indførte vi et kontanthjælpsloft og en 225-timersregel, som tilsammen har sikret, at der i dag er en mærkbar gevinst for indvandrere ved at tage et arbejde og bidrage til fællesskabet.

Desværre har regeringen valgt at annullere den reduktion i integrationsydelsen for forsørgere, som skulle træde i kraft pr. 1. januar 2020. Venstre vil fastholde reduktionen af integrationsydelsen for forsørgere pr. 1. januar 2020, så flygtninge fortsat har en klar tilskyndelse til at tage et arbejde.

Nej til 2.000 kr. skattefrit til arbejdsløse indvandrerfamilier

Regeringen og resten af venstrefløjen har valgt at hæve de sociale ydelser til primært arbejdsløse indvandrerfamilier og dermed gøre det mindre attraktivt at tage et arbejde. Det sker, selvom Mette Frederiksen før valget lovede ikke at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere og flygtninge.

Regeringen vil hæve ydelserne med i alt knap 300 mio. kr. i 2020. Det betyder, at en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn kan få 2.050 kr. ekstra skattefrit hver måned i højere ydelser. Der er tale om en klar lempelse af udlændingepolitikken og et brud på Mette Frederiksens valgløfte til danskerne om ikke at hæve ydelserne til udlændinge. To ud af tre af de arbejdsløse kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som vil modtage en højere offentlig ydelse, har ikkevestlig baggrund.

Venstre ønsker at fastholde den positive udvikling, hvor vi de seneste fire år har fået flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Vi foreslår derfor at annullere regeringens beslutning om at hæve ydelserne med knap 300 mio. kr. i 2020.

Nyt danskkrav for fuld kontanthjælp

Selvom flere indvandrere og flygtninge kom i arbejde, mens vi havde regeringsansvaret, er der stadig for mange, som ikke er kommet med i det arbejdende fællesskab. En stor
gruppe ikke-vestlige indvandrere er parkeret på offentlig forsørgelse uden nogen umiddelbar udsigt til at komme i arbejde.

7 ud af 10 ikke-vestlige indvandrere i de udsatte boligområder er ikke i arbejde. Over 35.000 personer med ikke-vestlig baggrund er på kontanthjælp. Og mere end 20.000 ikke-vestlige indvandrere er langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der har været på kontanthjælp i mere end to år.

Det er ikke godt nok. Venstre vil have alle med i fællesskabet. Derfor ønsker vi, at der indføres et nyt danskkrav for fuld kontanthjælp, samtidig med at der tilbydes gratis danskundervisning til dem, der ikke kan sproget, men ønsker at gøre en indsats for at lære det.

Planerne om nyt udrejsecenter fastholdes

Venstre besluttede i forbindelse med finansloven for 2019 at etablere et nyt udrejsecenter for udviste kriminelle udlændinge på øen Lindholm i Stege Bugt.

Det var og er uholdbart, at dybt kriminelle udlændinge, som ikke har ret til at være i Danmark, skaber utryghed og ufred. Og i den perfekte verden skulle de slet ikke være i Danmark. Men så længe de er her, bliver vi nødt til at finde den mest trygge løsning. Og der er Lindholm den bedst mulige løsning på et svært problem.

Desværre har regeringen besluttet at skrinlægge projektet, men regeringen vil fortsat ikke fortælle danskerne, hvor de udviste kriminelle udlændinge så skal bo i Danmark. Hvis ikke Lindholm – hvor så?

Venstre er villige til at bruge den ekstra finansiering, som det kræver at etablere et udrejsecenter på en placering, som giver vores myndigheder de bedste muligheder forat holde styr på en gruppe dybt kriminelle udlændinge, som slet ikke skal være i Danmark. Derfor foreslår vi også at annullere den besparelse på 253 mio. kr. i 2020, som regeringen foreslår.

Kilder

[24] FT2018/19 (2. samling): ”BEU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 65”, 2. oktober 2019.

[25] Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i arbejde efter tre års ophold blev fordoblet mellem 2. kvartal 2015 og 2. kvartal 2019 (Integrationsbarometer: ”Hvor mange er i arbejde?”). Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i ordinær beskæftigelse steg med 45.000 mellem 2. kvartal 2015 og 3. kvartal 2018 (FT2018/19: ”BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 20”, 23. april 2019).

[26] Beskæftigelsesministeriet: “BEU alm. del, bilag 236”, februar 2019.

[27] FT2018/19 (1. samling): “BEU alm. del, svar på spørgsmål 350”, 25. april 2019.