Velfærdsløfte og grønne løsninger - uden højere skat

Dansk økonomi er i topform. Solid økonomisk vækst, rekordhøj beskæftigelse, styr på udlændingepolitikken og et stort økonomisk råderum. Det er status for den økonomi, som Venstre og de andre borgerlige partier har givet videre. Som Venstres prioriteter til finansloven for 2020 viser, er der ikke behov for at hæve skatterne for helt almindelige danskere, sådan som den socialdemokratiske regering foreslår. Vi viser, at vi kan fortsætte den gode udvikling med vækst, velstand, velfærd og en mere ambitiøs grøn omstilling – og at vi kan gøre det, uden at det bliver dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark.