Økonomi 2021

Venstres finanslovsprioriteter vil bidrage til at øge beskæftigelsen, styrke velfærden og det frie valg, gøre Danmark rigere og sikre en mere ambitiøs grøn omstilling. Prioriteterne er fuldt finansierede - herunder ved et loft over det offentliges køb af konsulentydelser. Med Venstres finanslovsprioriteter afsættes endvidere en uudmøntet reserve på ca 1,5 mia. kr. til uforudsete udgifter og yderligere højt prioriterede politiske indsatser i 2021.

Det skal bl.a. ses i lyset af den store usikkerhed, der lige nu er om Danmarks økonomi på grund af corona-pandemien.

Prioriteterne i Venstres finanslovsforslag kommer oven i velfærdsinitiativer, fortsat genopretning af skattevæsenet mv. i regeringens finanslovsforslag samt det løft af kommunernes og regionernes rammer, der er aftalt i økonomiaftalerne.

Anm. Prioriteterne vedr. lavbundsjorde, fremrykning af vedtagne skattelettelser og styrket eksportindsats finansieres af hhv. EU’s genopretningsfond og den afsatte reserve til håndtering af corona mv. De tæller således ikke med i den samlede sum i tabellen.