Fire pejlemærker for Venstres økonomiske politik

Der skal i løbet af den kommende tid laves flere politiske aftaler om bl.a. klima, politi og sundhed. På klimaområdet skal vi frem mod nytår både forhandle transport, grøn skattereform, byggeri og et indikativt 2025-mål, mens landbruget nu er skudt til næste år.

Venstre vil gå konstruktivt til forhandlingerne, og vi er klar til at påtage os ansvaret, når de svære beslutninger skal træffes.

Men det kræver, at aftalerne overholder følgende fire pejlemærker, så vi med aftalerne styrker og ikke svækker dansk økonomi.

Venstre vil skabe ro og tryghed om virksomhedernes og danskernes økonomi. Derfor har Venstre forpligtet sig til et skatte-, afgifts- og byrdestop i denne valgperiode. Vi vil samtidig arbejde for over tid at sænke skatter og afgifter, så det bliver billigere og lettere at være dansker og drive virksomhed. 
Venstre vil gøre Danmark rigere. Det betyder, at Venstre ikke vil stå bag politiske aftaler om Danmarks økonomi, som gør vores velstand mindre. Venstre vil samtidig arbejde for, at vi gennem vækst i den private sektor styrker dansk økonomi på både kort og lang sigt. En stærk økonomi er forudsætningen for, at vi kan afsætte penge til mere velfærd, så pengene følger befolkningsudviklingen. 
Venstre ønsker, at flest mulige danskere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Derfor skal vores politik sikre, at der bliver flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. 
Det er vigtigt, at krisen ikke medfører, at vi forsinker den grønne omstilling. Venstre vil derfor bruge en del af det økonomiske råderum til at nå reduktionsmålet på 70 pct. i 2030 på en måde, hvor vi gør Danmark rigere.

Venstres prioriteter for 2021

Med Venstres finanslovsprioriteter for 2021 vil vi skabe nye danske arbejdspladser. Det vil vi bl.a. gøre ved at udnytte Danmarks grønne førerposition, så vi skaber grøn vækst og nye danske arbejdspladser, mens vi samtidig leverer på det Velfærdsløfte, vi gav danskerne før sidste folketingsvalg.

  • Vi vil genskabe og skabe nye danske arbejdspladser. Vi vil gøre det, samtidig med at vi sikrer den grønne omstilling. For vi er mere ambitiøse på den grønne omstilling, end regeringen er i sit finanslovsforslag.
  • Vi vil levere på det Velfærdsløfte, vi gav danskerne før sidste folketingsvalg. Og vi vil forny den offentlige sektor, så vi sikrer, at mennesket er i centrum, bl.a. ved at sikre friplejehjem i hele landet og plejehjemsbestyrelser.
  • Vi vil føre en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor der er plads til dem, der vil fællesskabet.