Danmark står i en alvorlig situation

Det, der startede som en sundhedskrise i foråret, har udviklet sig til også at være en økonomisk krise.

Ledigheden er på kort tid vokset. Mange danskere har fra den ene dag til den anden mistet arbejdet. Og antallet af private arbejdspladser var i juni 85.000 lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Beskæftigelsen har i løbet af sensommeren og efteråret været i bedring. Men vi ser nu ind i en 2. bølge af corona-smitten efter en lang periode, hvor mange virksomheder har tæret på reserverne. Fremgangen er ved at flade ud. Og ifølge vismændene vil den private beskæftigelse falde med mere end 50.000 i 2020.

Krisen er alvorlig. Og den risikerer at blive mere alvorlig, hvis dansk økonomi ikke kommer tilbage på sporet.

Vi skal have dansk økonomi på rette vej.

Venstre var derfor med til at tage ansvar, da krisen ramte, og Danmark lukkede ned. Vi har løbende været med til at sikre kompensation til de virksomheder, selvstændige og lønmodtagere, som er eller har været ramt af regeringens restriktioner.

De aftaler holder hånden under danske arbejdspladser. De er med til at sætte skub i dansk økonomi her og nu.

Men mens vi sikrer danske arbejdspladser på den korte bane, bliver vi nødt til også at have det lange lys på.

Vi har kunnet handle resolut under krisen, fordi skiftende regeringer gennem flere årtier har ført en ansvarlig økonomisk politik med lav gæld og styr på de offentlige finanser. Med fokus på reformer, der gjorde Danmark og danskerne rigere, og som skabte økonomisk rum for investeringer i velfærden.

Venstres finanslovsprioriteter afspejler nogle grundlæggende pejlemærker, der også på den lange bane skal sikre vækst, velstand og flere danske arbejdspladser i en markedsbaseret grøn omstilling.

Det er forudsætningen for den enkelte danskers velstand og vores fælles velfærd. Og det er forudsætningen for, at vi når i mål med vores ambitiøse grønne målsætninger. 

En dyr regering for Danmark

Danmark har fået en dyr regering.

Siden Socialdemokratiet overtog regeringsansvaret sidste sommer, er skatterne blevet hævet med mange milliarder. Regeringen har gennemført skadelige skattestigninger, der gør Danmark fattigere.

Skat, der begrænser virkelysten i Danmark. Skat, der gør det dyrere at drive virksomhed. Skat, der gør det dyrere og mere besværligt at skabe nye danske arbejdspladser.

Og selvom statsministeren før sommer lovede, at regeringen ikke ville sætte skatten op, så vælger den socialdemokratiske regering at hæve skatterne igen. Midt i den massive økonomiske krise, vi står i.

Det er uansvarligt. Det koster danske arbejdspladser. Og det står i modsætning til, hvad Venstre gennemførte, da vi sidst havde regeringsansvaret.

For vi gjorde det billigere at være dansker og lettere at drive virksomhed i Danmark. Mellem 2015 og 2019 aftalte vi at lette skatter og afgifter med over 20 mia. kr. Det var med til at skabe grundlaget for, at vores virksomheder vokser og skaber nye danske arbejdspladser. Det var med til at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Den socialdemokratiske regering har valgt en anden vej.

Det er desværre en vej, der forringer virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og nye arbejdspladser. En vej, hvor man stiller sig tilfreds med at fordele en stadigt mindre samfundskage. En vej, hvor man med den førte politik gør Danmark fattigere. Og hvor man i stedet for at få flere med i det arbejdende fællesskab sender raske mennesker ud på sidelinjen og svækker beskæftigelsen. Ved at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Og ved at give en ret til tidlig pension, som ikke er målrettet nedslidte.

Det er ikke kun økonomisk, at regeringen er dyr for Danmark.

For den socialdemokratiske regering har sammen med resten af venstrefløjen lempet udlændingepolitikken på trods af løfter om det modsatte.

Regeringen har bl.a. hævet ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Dermed kan en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn få 2.000 kr. ekstra skattefrit hver måned. Det gør det mindre attraktivt at arbejde og bidrage til fællesskabet. Og mere attraktivt at søge asyl i Danmark.

Regeringen har også valgt ikke at prioritere etableringen af et tredje udrejsecenter for udviste kriminelle udlændinge selvom der er akut brug for det. For det er uholdbart, at dybt kriminelle udlændinge, som ikke har ret til at være i Danmark, skaber utryghed og ufred omkring Kærshovedgård i Midtjylland.

Venstre vil føre en stram og konsekvent udlændingepolitik. Hvor der er plads til dem, der vil fællesskabet. Og hvor vi er konsekvente overfor dem, der ikke vil fællesskabet.