Corona-krisen og genstart af dansk økonomi

Coronasmitten stiger igen i Danmark og resten af Europa. Det skal vi tage meget alvorligt. Derfor skal vi sætte håndfast ind for at sikre danskernes sundhed og danske arbejdspladser.

Vi skal indrette os, så vi kan køre samfundet videre og holde smitten under kontrol uden skadelig stop-go-politik. Det kræver en langt bedre og mere effektiv smitteopsporing, test og et gennemskueligt varslingssystem. Derfor skal vi styrke smitteopsporingen og testkapaciteten markant ved bl.a. at gøre brug af de private operatører og sikre hurtig godkendelse af dem. Det skal der styr på, så danskerne kan se ind i en juletid, hvor det stadig bliver muligt og trygt at samles med familien.

Frit valg af testleverandør og certificering af private testleverandører

Venstre ønsker frit valg af testleverandører. En fritvalgsmodel kan udformes som en mulighed for at vælge privat, hvis det offentlige system ikke kan levere inden for 24 timer. Ved at etablere det frie valg vil der også trækkes flere leverandører ind på markedet og dermed samlet set skabes en større testkapacitet.

Ved siden af det frie valg ønsker Venstre, at sundhedsmyndighederne sikrer løbende og rettidig certificering af private testleverandører, som kan fungere side om side med de offentlige testleverandører. 

Styrket smitteopsporing

Smitteopsporing er afgørende for, at vi kan holde coronasmitten i samfundet på et minimum. Men smitteopsporingen i Danmark fungerer ikke godt nok. Hvis vi ikke får brudt de smittekæder, der opstår, risikerer vi at stå i en situation, hvor samfundet skal lukke mere ned. Vi har haft ønsket bedre smitteopsporing med til de seneste forhandlinger om hjælpepakker, men regeringen imødekom det ikke. Derfor vil Venstre fortsat arbejde for, at regeringen får prioriteret smitteopsporingen.

"Forklar-eller-fjern"-princip

Der skal etableres et ”forklar-eller-fjern”- princip. Alle restriktioner skal gennemses af sundhedsfaglige eksperter og økonomer for at sikre åbenhed og klarhed. Og restriktionerne skal laves om, hvis ikke de kan forklares. Regeringen bør hver uge - restriktion for restriktion - redegøre for, om restriktionen har den ønskede effekt, samt redegøre for den økonomiske konsekvens af restriktionen i bredeste forstand.

Ny epidemilov

Venstre ønsker, at der skal udarbejdes en ny epidemilov. Hovedessensen skal være mere demokratisk kontrol med regeringens ageren samt større transparens, hvor det er muligt at kende forskel på sundhedsfaglig rådgivning og politik. Den aktuelle skandale med regeringens ulovlige aflivning af minkerhvervet viser tydeligt, hvor galt det kan gå uden demokratisk behandling af væsentlige beslutninger.

Venstres prioritering af reserven til håndtering af corona

Der er afsat 9,2 mia. kr. i 2021 til håndtering af corona-pandemien og den økonomiske krise. Venstre mener, at de penge skal bruges klogt, så vi stimulerer økonomien, samtidig med at vi ruster os til fremtiden. Derfor vil Venstre bl.a. prioritere reserven til yderligere investeringer i infrastruktur, den grønne og digitale omstilling, fremrykning af visse allerede vedtagne skattelettelser, opkvalificering af danske lønmodtagere samt vækstinitiativer, herunder 750 mio. kr. til grøn forskning, som allerede er udmøntet.

Vi vil også fortsætte den styrkede indsats, vi i 2020 har iværksat for de danske eksporterhverv. Vi vil derfor afsætte yderligere 750 mio. kr. i 2021 til en ekstraordinær indsats for eksporterhverv på baggrund af anbefalingerne fra de genstartsteams, Venstre var afgørende for at få nedsat, til at håndtere følgerne af Brexit og til en ny Tysklandsstrategi.

Venstre vil samtidig prioritere en del af reserven til styrkelse af smitteopsporingen og testkapaciteten ved bl.a. at gøre brug af velfungerende private testordninger. Det er afgørende for danskernes sundhed og for dansk økonomi, at vi får tæmmet smitten.

Venstre ønsker, at minimum halvdelen af den afsatte reserve på 7,7 mia. kr. i 2021 reserveres til bl.a. tiltag på sundhedsområdet, vaccineindsatser, afvikling af sags- og behandlingspukler mv.

Det er vigtigt, at alle pengene ikke bruges på forhånd. Der er stadig massiv usikkerhed om dansk økonomi, og der skal være rum til at handle i 2021, så vi bl.a. har råd til at investere i vacciner, når de er klar.

Investeringer i infrastruktur og gode rammer for børn og unge

Vi ved, at der går tid, fra vi i Folketinget tager beslutningen om investeringer i infrastruktur, til skovlen er i jorden. Hvis vi skal have gang i investeringerne til næste år, skal vi handle nu. Når regeringen nøler, skader det mobiliteten, sammenhængskraften og væksten i hele landet.

Venstre vil derfor prioritere dele af de 1,5 mia. kr., der i 2021 er reserveret til nye anlægsinvesteringer, til bl.a. at igangsætte udvidelsen af E20/E45 ved Kolding, Hillerødmotorvejen og E20 syd om Odense samt afsætte midler til bl.a. støjdæmpning og trafiksikkerhed. Det skal ses i sammenhæng med, at der skal laves en langsigtet plan for investeringer i transportinfrastrukturen.

Samtidig vil Venstre prioritere en større anlægspulje til legepladser, uderum og moderne fysiske rammer i daginstitutioner og skoler.

Udbetaling af danskernes feriepenge

Venstre var inden sommerferien med til at aftale, at danskerne skulle have tre ud af deres fem ugers indefrosne feriepenge udbetalt. Og vi kan se, at udbetalingen virker. Indtil videre har danskerne søgt om mere end 45 mia. kr., og det har sat skub i danskernes forbrug. Det er med til at skabe aktivitet i økonomien og holde hånden under danske arbejdspladser.

Da feriepengene i sin tid blev indefrosset, skete det bl.a. med henvisning til, at økonomien kunne blive overophedet. Det er der ikke længere fare for. I stedet er Danmarks økonomi hårdt presset.

Derfor ønsker Venstre, at danskerne får mulighed for at få alle feriepengene udbetalt hurtigst muligt. Det er danskernes egne penge.